Obchodní překážky

Překážky obchodu mohou mít mnoho podob. Mohou se týkat

 • Cla antidumpingová cla, ochranná cla
 • celní řízení
 • administrativní zátěž
 • dovozní licence
 • normy
 • požadavkyna označování nebo balení
 • obranná opatření v oblasti obchodu
 • dotace: Vyrovnávací cla na subvencované zboží
 • nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví
 • Diskriminační zacházení ve srovnání s národním zacházením

Vyhledávání v databázi registrovaných překážek obchodu

Proč hlásit překážku obchodu?

Evropská komise vám může pomoci, pokud se setkáte s překážkou obchodu. Informujte nás a prozkoumáme možnosti, jak tuto překážku vyřešit, aby váš vývoz do zemí mimo EU mohl růst. Tato pomoc je poskytována všem malým i velkým podnikům v Evropě ve všech fázích vývozu.

Jak nahlásit obchodní překážku

Informujte nás o svém podnikání:

 • V jakém sektoru pracujete?
 • Jak se k vám dostaneme?

Informujte nás o svém problému:

 • Ve které zemi čelíte bariérě?
 • S jakým problémem se přesně potýkáte?

Kontaktujte nás

Svoupřekážku můžete rovněž oznámit svému členskému státu a/nebo vašemu průmyslovému sdružení.

Jak reagovat

Poté, co jste nahlásili obchodní překážku, jsme:

 • Analyzovat oznámenou překážku

Jakmile nám bude tato překážka nahlášena, zkontrolujeme, zda je tato překážka již v naší databázi. Pokud ne, příslušné zeměpisně-odvětvoví kolegové, jakož i delegace EU tuto překážku analyzují. To zahrnuje například právní situaci, hospodářský dopad a zeměpisnou působnost.

 • Klasifikovat jej

Bariéra je klasifikována nejen podle svého kódu HS, ale také podle odvětví (např. letadel), jakož i podle opatření (např. označování).

 • Odstranit bariéru

EU má tři hlavní nástroje k řešení překážek obchodu

 • diplomatické kroky
 • řešení sporů
 • DohodyEU o volném obchodu

Aby mohla EU rozhodnout, která cesta kupředu je správná, spolupracuje s členskými státy a průmyslovými sdruženími v Bruselu i ve třetích zemích po celém světě ve struktuře nazvané Partnerství pro přístup na trh.

Chcete se dozvědět více o tomto partnerství pro přístup na trh? Další informace

Hledání překážek obchodu

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy