Obchodní překážky

Obchodní překážky mohou mít mnoho podob. Mohou se týkat

 • tarify
 • celní postupy
 • administrativní zátěž
 • dovozní licence
 • normy a posuzování shody
 • požadavkyna označování nebo balení
 • Neodůvodněná opatření na ochranu obchodu zavedená třetími zeměmi
 • nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví
 • diskriminační zacházení ve srovnání s národním zacházením

Setkali jste se s problémem na třetím trhu pro svůj obchod? Domníváte se, že by se mohlo jednat o obchodní překážku?

1. Podívejte se prosím na naše registrované obchodní překážky ve třetích zemích. Pokud je tento problém již zaregistrován, pracujeme již na jeho vyřešení. Informace o stávajících problémech však můžete vždy poskytnout spolu s kontaktním formulářem.

Není-li váš problém již zaregistrován v naší databázi:

2. Stížnost můžete podat přímo na jednotném kontaktním místě prostřednictvím formuláře pro podávání stížností. Můžete nás kontaktovat přímo na adrese Trade-single-entry-point@ec.europa.eu, pokud máte při podání stížnosti jakékoli dotazy nebo potřebujete podporu.

3. Vaši stížnost posoudíme společně s našimi odborníky. Po dokončení Vás budeme informovat o výsledku posouzení. Pokud dospějeme k závěru, že Váš problém představuje obchodní překážku, zaregistrujeme ji na stránce Access2Markets pro obchodní překážky a budeme ji řešit.

EU má dva hlavní nástroje k řešení překážek obchodu:

 • diplomatická opatření
 • řešení sporů

V zájmu lepšího řešení a řešení všech překážek spolupracuje Komise s členskými státy a podnikatelskými sdruženími, a to i ve třetích zemích po celém světě, ve struktuře, kterou nazýváme Partnerství pro přístup na trh.

Členské státy, obchodní a průmyslové komory, jakož i Vaše vnitrostátní nebo evropské sdružení vám rovněž pomohou. Navštivte některé odkazy uvedené v užitečných odkazech.

Kontaktujte nás

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy