Zamówień publicznych

Zamówienia publiczne odnoszą się do procesu, w ramach którego organy publiczne, takie jak departamenty rządowe, władze lokalne lub przedsiębiorstwa państwowe, kupują towary lub usługi od sektora prywatnego.

Przepisy dotyczące zamówień publicznych zapewniają właściwe wykorzystanie środków publicznych przy dokonywaniu przez organy publiczne zakupów w sektorze prywatnym.

W jaki sposób rządy udzielają zamówień przedsiębiorstwom

Aby zapobiegać nadużyciom finansowym, marnotrawstwu, korupcji lub protekcjonizmowi lokalnemu, przepisy większości państw regulują w pewnym stopniu zamówienia publiczne. Przepisy zazwyczaj wymagają, aby instytucja zamawiająca wystawiała publiczne (konkurencyjne) oferty, jeżeli wartość zamówienia przekracza określony próg.

 

Standardowym sposobem udzielania zamówień na towary przedsiębiorstwom jest przetarg konkurencyjny, który umożliwia składanie ofert jak największej liczbie firm. W ramach procedury przetargowej istnieją różne rodzaje postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Więcej informacji na temat:

Sprawdź Mój asystent handlowy ds. zamówień publicznych

Udostępnij tę stronę: