Barier handlowych;

Bariery whandlu mogą przybierać różne formy. Mogą odnosić się do:

 • taryfy
 • procedury celne
 • obciążenie administracyjne
 • licencjonowanie przywozu
 • normy i ocena zgodności
 • wymogidotyczące etykietowania lub pakowania
 • Nieuzasadnione środki ochrony handlu wprowadzone przez państwa trzecie
 • niewystarczająca ochrona praw własności intelektualnej
 • dyskryminacyjne traktowanie w stosunku do traktowania narodowego

Napotkali Państwo problem na trzecim rynku Państwa handlu? Uważasz, że może to stanowić barierę handlową?

1. Sprawdź nasze zarejestrowane bariery handlowe w państwach trzecich. Jeżeli problem został już zarejestrowany, pracujemy już nad jego rozwiązaniem. Zawsze jednak prosimy o podanie informacji na temat istniejących problemów w formularzu kontaktowym.

Jeżeli Twoja sprawa nie została jeszcze zarejestrowana w naszej bazie danych:

2. Skargę można złożyć bezpośrednio w pojedynczym punkcie kontaktowym za pośrednictwem formularza skargi. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania pomocy przy składaniu skargi prosimy o kontakt bezpośrednio na adres Trade- single-entry-point@ec.europa.eu.

3. Pańska skarga ocenimy wraz z naszymi ekspertami. Po zakończeniu oceny poinformujemy Państwa o wynikach oceny. Jeżeli stwierdzimy, że Pana problem stanowi barierę handlową, zarejestrujemy go na stronie Access2Markets dotyczącej barier handlowych i będziemy pracować nad ich usunięciem.

UE dysponuje dwoma głównymi instrumentami służącymi eliminowaniu barier w handlu:

 • działania dyplomatyczne
 • rozstrzyganie sporów

Aby lepiej rozwiązywać i usuwać wszystkie bariery, Komisja współpracuje z państwami członkowskimi i stowarzyszeniami przedsiębiorców, w tym w państwach trzecich na całym świecie, w ramach struktury nazywanej partnerstwem na rzecz dostępu do rynku.

Państwa członkowskie, izby handlowo-przemysłowe, a także Państwa krajowe lub europejskie stowarzyszenie również mogą Ci pomóc. Kilka odniesień można znaleźć w przydatnych linkach.

Kontakt z nami

Udostępnij tę stronę: