Истории на предприятия

В този раздел ще намерите примери за историите и опита на дружествата във връзка с използването на информацията на този портал за тяхната стопанска дейност.

 1. Минното дело за успех в Япония

  Българският доставчик на камъни Марин Батуров се радва на по-бърза митническа и рационализирана документация, когато изнася за японските си клиенти благодарение на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония.

  Go to this company story page
  Минното дело за успех в Япония
 2. По-малко бюрокрация, повече време за иновации

  Прочетете за чешкото дружество Workswell и как те реализират 50 % от продажбите си в държави извън ЕС, главно в рамките на търговските споразумения на ЕС.

  Go to this company story page
  По-малко бюрокрация, повече време за иновации
 3. Търговските споразумения поставят малките държави на картата

  Ирландските дружества, като ABCON, се радват на по-голяма видимост благодарение на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония. 

  Go to this company story page
  Търговските споразумения поставят малките държави на картата
 4. Търговските споразумения създават подходящата среда за растеж

  Вижте как търговските споразумения на ЕС с Южна Корея, Канада и Южна Африка улесняват износа на неговите високоефективни покрития за германското дружество CeraNovis. 

  Go to this company story page
  Търговските споразумения създават подходящата среда за растеж
 5. Вековна стопанска дейност, извличаща ползите от търговските споразумения

  Прочетете как Палсгард, основен датски доставчик за хранително-вкусовата промишленост, е повлиян от търговските споразумения на ЕС в тяхната глобална стратегия.

  Go to this company story page
  Вековна стопанска дейност, извличаща ползите от търговските споразумения
 6. SONIMPEX се надява, че ви харесва и заглушаване

  Прочетете как търговските споразумения защитават този румънски бизнес в международната търговия чрез ЗГУ

  Go to this company story page
  SONIMPEX се надява, че ви харесва и заглушаване
 7. Третиране на кучетата в ЕС в полза на търговията

  Прочетете как семейното предприятие Sunde Godbidder (Sunde Godbidder) създава здрави кучета с риба, внесена от Исландия по силата на Споразумението за ЕИП.

  Go to this company story page
  Третиране на кучетата в ЕС в полза на търговията
 8. Енергийната бара удря сладкото петно в Япония

  Прочетете за успеха на датската компания Ration на японския пазар благодарение на Споразумението за партньорство между ЕС и Япония

  Go to this company story page
  Енергийната бара удря сладкото петно в Япония
 9. Осигуряване на по-слънчево бъдеще

  Прочетете как ML System пренася своите соларни технологии в света с помощта на търговските споразумения на ЕС.

  Go to this company story page
  Осигуряване на по-слънчево бъдеще
 10. Търговски споразумения, водещи до европейски иновации в световен мащаб

  Прочетете как ВИТС помага на австрийското дружество Lithoz в търговията му с Канада.

  Go to this company story page
  Търговски споразумения, водещи до европейски иновации в световен мащаб
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки