Търговските споразумения на ЕС в Access2Markets

Търговските споразумения на ЕС в Access2Markets

Възползвайте се от по-ниските тарифи и другите предимства, които ви предлагат преференциалните търговски споразумения на ЕС!

ЕС има повече от седемдесет търговски споразумения със страни по света

Вижте:

Тези споразумения обхващат почти две пети от цялата търговия на ЕС с други държави. Съгласно тях дружествата от ЕС и държавите партньори се ползват с по-благоприятни условия от предлаганите в рамките на СТО.

Ползите от тези споразумения включват

 • по-ниски или нулеви тарифи
 • по-лесни и по-бързи митнически процедури
 • признаване на продуктови сертификати
 • мобилност на персонала
 • достъп до обществени поръчки
 • по-добра защита на вашите ПИС

Какво трябва да знаете за ползите

 • Вашите привилегии варират в зависимост от споразумението и зависят от продукта/сектора
 • не всички ползи са автоматични — в сектора на стоките например трябва да
  • да докажете къде е произведен вашият продукт
  • да попълните митническите формуляри
  • да се регистрирате в системата на ЕС REX или като одобрен износител
  • да сте лицензирани за предоставяне на услуги
  • да имате сертификати за безопасност за вашия продукт
  • да подадете заявление за защита на вашата интелектуална собственост
 • все още може да се сблъскате с пречки, но търговското споразумение на ЕС може да улесни премахването им — да ни кажете, ако смятате, че сте изправени пред пречки пред търговията, когато изнасяте от ЕС
 • Дружествата или физическите лица не могат да прилагат търговско споразумение в съда. ЕС и страните партньори обаче са правно задължени да ги прилагат.  Ако не го направят, в повечето случаи другата страна може да задейства механизъм за уреждане на спорове.     

Глави за малките и средните предприятия (МСП) в търговските споразумения

Всички нови търговски споразумения ще съдържат глава за МСП, ако държавата партньор е съгласна. Това би позволило по-добър обмен на информация по въпроси, свързани с достъпа до пазара, както и ползотворно сътрудничество между Комисията и държавата партньор при разглеждането на свързани с МСП въпроси в търговското споразумение.

Освен това на 26 септември 2018 г. Съвместният комитет по Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада постигна съгласие в конкретна препоръка за МСП всяка от страните да предоставя онлайн информация на МСП на другата страна относно ВИТС и достъпа до пазара, както и че звено за контакт за МСП от всяка страна работи заедно за справяне със специфични за МСП въпроси.

Какво предлага Access2Markets?

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки