Едностранни търговски договорености

Изнасяте или внасяте ли от развиваща се страна в развита страна? Вашите стоки могат да се възползват от намалени или нулеви мита благодарение на едностранно търговско споразумение.

Какво представлява едностранното търговско споразумение?

Едностранните търговски споразумения са едностранни, нереципрочни търговски преференции, предоставяни от развитите страни на развиващите се страни, с цел да им се помогне да увеличат износа и да стимулират икономическото развитие.

Те са предназначени за:

  • насърчаване на износа и икономическото развитие в държавите бенефициери
  • подпомагане на усилията им за намаляване на бедността, насърчаване на доброто управление и подпомагане на устойчивото развитие
  • насърчаване на спазването на международните стандарти в областта на правата на човека, трудовите права и опазването на околната среда

 

Какво означава това за вас?

  • при преференциални режими можете да изнасяте/внасяте от развиваща се страна в развиваща се страна, като плащате по-малки мита или изобщо не плащате мита.
  • Вашите стоки трябва да отговарят на условията за произход от държавата бенефициер съгласно правилата за произход, установени в рамките на специалната преференциална схема
  • продуктовият обхват, обхватът на държавите и специфичните правила се различават значително в отделните споразумения/схеми

Условно обвързване

Често едностранните търговски споразумения са обусловени от развитието в областта на правата на човека, устойчивото развитие и доброто управление в държавите бенефициери. Ако има сериозни и системни нарушения, предоставящата държава може да оттегли тази полза, докато ситуацията не се подобри в достатъчна степен.

Предоставящи държави

Доставчиците на преференциални търговски споразумения включват: ЕС, Армения, Австралия, Канада, Чили, Китай, Исландия, Индия, Япония, Казахстан, Южна Корея, Киргизката република, Черна гора, Мароко, Нова Зеландия, Норвегия, Русия, Швейцария, Тайван, Таджикистан, Тайланд, Тюркий и САЩ.

Намерете списъка на преференциалните търговски режими в света

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки