Обща схема от преференции

В процес на изготвяне са насоки относно жалбите по Общата схема от преференции.

Междувременно, моля, направете справка на уебсайта на ГД „Търговия“ и ако желаете да подадете жалба, това може да бъде направено с формуляра за контакт.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки