Stelsel van algemene preferenties

De richtsnoeren voor klachten over het stelsel van algemene preferenties zijn in voorbereiding.

Raadpleeg in de tussentijd de website van DG TRADE en als u een klacht wilt indienen, kunt u dit doen aan de hand van het contactformulier.

Deze pagina delen:

Snelle links