Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων

Η καθοδήγηση σχετικά με τις καταγγελίες σχετικά με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης.

Εν τω μεταξύ, ανατρέξτε στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου και, εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, μπορείτε να το κάνετε με το έντυπο επικοινωνίας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις