Všeobecný systém preferencií

Pripravuje sa usmernenie k sťažnostiam týkajúcim sa všeobecného systému preferencií.

Medzitým sa pozrite na webovú stránku GR TRADE a ak chcete podať sťažnosť, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktného formulára.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy