Online nástroje a služby pre menšie podniky

Online nástroje a služby pre menšie podniky

Služby pre malé a stredné podniky (MSP)

Informácie o obchodných veľtrhoch

  • Databáza obchodných veľtrhov AUMA Informácie o obchodných veľtrhoch v Nemecku a na celom svete, ktorú poskytuje AUMA, Združenie nemeckého odvetvia obchodných veľtrhov, ktorá ponúka podrobnosti o podujatiach, ako sú dátumy, distribučné údaje, štatistiky a informácie o tom, ako kontaktovať obchodné veľtrhy a organizátorov podujatí.

Malé a stredné kapitoly obchodných dohôd

Všetky nové obchodné dohody budú obsahovať kapitolu o MSP, ak s tým partnerská krajina súhlasí. To by umožnilo lepšiu výmenu informácií o otázkach prístupu na trh, ako aj plodnú spoluprácu medzi Komisiou a partnerskou krajinou pri riešení otázok týkajúcich sa MSP v obchodnej dohode.

Okrem toho sa spoločný výbor Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) 26. septembra 2018 v osobitnom odporúčaní pre MSP dohodol, že každá zmluvná strana poskytuje MSP druhej zmluvnej strany online informácie o dohode CETA a prístupe na trh a že kontaktné miesto pre MSP na každej strane spolupracuje na riešení špecifických problémov MSP.

Kontaktujte nás

Konkrétne otázky týkajúce sa MSP, prístupu na trh a informácií na tomto webovom sídle môžete adresovať prostredníctvom kontaktného formulára.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy