Version: 1.2.0.33 (2021-02-05 11:58)

Online nástroje a služby pre menšie podniky

Online nástroje a služby pre menšie podniky

Služby pre malé a stredné podniky (MSP)

Informácie o veľtrhoch

  • Databáza obchodných veľtrhov združenia AUMA Informácie o veľtrhoch v Nemecku a na celom svete, ktorú poskytla AUMA, Združenie Nemeckého obchodného spravodlivého priemyslu, ktorá obsahuje podrobné informácie o podujatiach, ako sú dátumy, distribučné údaje, štatistiky a informácie o tom, ako kontaktovať obchodné veľtrhy a organizátorov podujatí.
Share this page:

Rýchle odkazy