Pravidlá priamej alebo nemanipulácie

Aj keď váš výrobok je pôvodný (t. j. spĺňa ustanovenia základných pravidiel a jeho ustanovení), musíte ešte overiť, či bol výrobok odoslaný z krajiny pôvodu a do EÚ prišiel bez toho, aby sa s ním manipulovalo v inej krajine, s výnimkou operácií potrebných na udržanie dobrého stavu výrobku.

Musíte overiť osobitné podmienky týkajúce sa tejto otázky a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia tohto pravidla uvedeného v príslušnom súbore pravidiel o pôvode.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy