Obchodné dohody EÚ na trhoch Access2Markets

Obchodné dohody EÚ na trhoch Access2Markets

Využite nižšie clá a ďalšie výhody, ktoré vám ponúkajú preferenčné obchodné dohody EÚ!

EÚ uzavrela viac ako sedemdesiat obchodných dohôd s krajinami na celom svete

Pozri:

Tieto dohody pokrývajú takmer dve pätiny celkového obchodu EÚ s inými krajinami. Podľa nich majú spoločnosti z EÚ a partnerských krajín výhodnejšie podmienky ako tie, ktoré ponúka WTO.

Medzi prínosy týchto dohôd patria

 • nižšie alebo nulové clá
 • jednoduchšie a rýchlejšie colné postupy
 • uznávanie certifikátov výrobkov
 • mobilita zamestnancov
 • prístup k verejnému obstarávaniu
 • lepšia ochrana vašich práv duševného vlastníctva

Čo by ste mali vedieť o prínosoch

 • vaše výsady sa líšia od dohody k dohode a závisia od produktu/odvetvia
 • nie všetky výhody sú automatické – napríklad v sektore tovaru musíte
  • preukázať, kde sa váš výrobok vyrába
  • vyplniť colné formuláre
  • zaregistrovať sa v systéme REX EÚ alebo ako schválený vývozca
  • mať licenciu na poskytovanie služieb
  • mať bezpečnostné osvedčenie pre svoj výrobok
  • požiadať o ochranu duševného vlastníctva
 • stále môžete čeliť prekážkam – ale obchodná dohoda EÚ môže uľahčiť ich odstránenie – povedzte nám, ak si myslíte, že pri vývoze z EÚ čelíte obchodným prekážkam.
 • Spoločnosti alebo jednotlivci nemôžu presadzovať obchodnú dohodu na súde. EÚ a partnerské krajiny sú však právne viazané ich vykonávaním.  Ak tak neurobia, vo väčšine prípadov môže druhá strana aktivovať mechanizmus urovnávania sporov.     

Kapitoly o malých a stredných podnikoch (MSP) v obchodných dohodách

Všetky nové obchodné dohody budú obsahovať kapitolu o MSP, ak s tým partnerská krajina súhlasí. To by umožnilo lepšiu výmenu informácií o otázkach prístupu na trh, ako aj plodnú spoluprácu medzi Komisiou a partnerskou krajinou pri riešení otázok súvisiacich s MSP v obchodnej dohode.

Okrem toho sa spoločný výbor komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi EÚ a Kanadou 26. septembra 2018 dohodol v osobitnom odporúčaní pre MSP, že každá zmluvná strana poskytne MSP druhej zmluvnej strany online informácie o CETA a prístupe na trh a že kontaktné miesto pre MSP na každej strane bude spolupracovať na riešení špecifických otázok MSP.

Čo ponúka Access2Markets?

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy