Jednostranné obchodné dojednania

Vyvážate alebo dovážate z rozvojovej krajiny do rozvinutej krajiny? Váš tovar by mohol využívať znížené alebo žiadne clá vďaka jednostrannej obchodnej dohode.

Čo je jednostranná obchodná dohoda?

Jednostranné obchodné dohody sú jednostranné, nerecipročné obchodné preferencie, ktoré rozvinuté krajiny udeľujú rozvojovým krajinám s cieľom pomôcť im zvýšiť vývoz a podnietiť hospodársky rozvoj.

Ich účelom je:

  • podporovať vývoz a hospodársky rozvoj v prijímajúcich krajinách
  • pomáhať im pri znižovaní chudoby, presadzovať dobrú správu vecí verejných a podporovať trvalo udržateľný rozvoj
  • podporovať dodržiavanie medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv, pracovných práv a ochrany životného prostredia

 

Čo to bude znamenať pre vás?

  • v rámci preferenčných systémov môžete vyvážať/dovozovať z rozvojovej krajiny do rozvinutej krajiny zaplatením menšieho alebo žiadneho cla.
  • váš tovar sa musí kvalifikovať ako tovar s pôvodom v zvýhodnenej krajine v súlade s pravidlami pôvodu stanovenými v osobitnej preferenčnej schéme.
  • rozsah výrobkov, rozsah pôsobnosti krajiny a osobitné pravidlá sa medzi jednotlivými dohodami/režimmi výrazne líšia.

Podmienenosti

Jednostranné obchodné dohody sú často podmienené vývojom v oblasti ľudských práv, trvalo udržateľného rozvoja a dobrej správy vecí verejných v prijímajúcich krajinách. Ak dôjde k závažnému a systematickému porušovaniu predpisov, poskytujúca krajina môže odňať túto výhodu dovtedy, kým sa situácia dostatočne nezlepší.

Poskytovanie pomoci krajinám

Medzi poskytovateľov preferenčných obchodných dohôd patria: EÚ, Arménsko, Austrália, Kanada, Čile, Čína, Island, India, Japonsko, Kazachstan, Južná Kórea, Kirgizská republika, Čierna Hora, Maroko, Nový Zéland, Nórsko, Rusko, Švajčiarsko, Taiwan, Tadžikistan, Thajsko, Turecko a USA.

Zoznam preferenčných obchodných opatrení vo svete

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy