Jednostranné obchodné dojednania

Vyvážate alebo dovážate z rozvojovej krajiny do rozvinutej krajiny? Na váš tovar sa môžu vzťahovať znížené alebo nulové clá vďaka jednostrannej obchodnej dohode.

Čo je to jednostranná obchodná dohoda?

Jednostranné obchodné dohody sú jednostrannými, nerecipročnými obchodnými preferenciami, ktoré rozvinuté krajiny udeľujú rozvojovým krajinám, s cieľom pomôcť im zvýšiť vývoz a podnietiť hospodársky rozvoj.

Sú určené na to, aby

  • podporovať vývoz a hospodársky rozvoj v prijímajúcich krajinách
  • pomáhať im v úsilí o zníženie chudoby, presadzovať dobrú správu vecí verejných a podporovať trvalo udržateľný rozvoj
  • podporovať dodržiavanie medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv, pracovných práv a ochrany životného prostredia

 

Čo to bude znamenať pre vás?

  • v rámci preferenčných systémov môžete vyvážať/doviezť z rozvojovej krajiny do rozvinutej krajiny tak, že zaplatíte menšie alebo vôbec žiadne clá.
  • váš tovar sa musí považovať za tovar s pôvodom v zvýhodnenej krajine podľa pravidiel pôvodu stanovených v osobitnom preferenčnom systéme.
  • pokrytie produktov, pokrytie krajiny a osobitné pravidlá sa v jednotlivých dohodách/systémoch značne líšia

Podmienenosť

Jednostranné obchodné dohody sú často podmienené vývojom v oblasti ľudských práv, udržateľného rozvoja a dobrej správy vecí verejných v zvýhodnených krajinách. Ak dôjde k závažnému a systematickému porušovaniu, poskytujúca krajina môže túto výhodu odňať, až kým sa situácia dostatočne nezlepší.

Poskytujúce krajiny

Medzi poskytovateľov preferenčných obchodných dohôd patria: EÚ, Arménsko, Austrália, Kanada, Čile, Čína, Island, India, Japonsko, Kazachstan, Južná Kórea, Kirgizská republika, Čierna Hora, Maroko, Nový Zeeland, Nórsko, Rusko, Švajčiarsko, Taiwan, Tadžikistan, Thajsko, Türkiye a USA.

Zoznam preferenčných obchodných opatrení vo svete

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy