Požiadaviek na výrobok

Výrobky dovážané do Európy a výrobky, ktoré sú v obehu na trhu EÚ, musia spĺňať požiadavky EÚ na ochranu zdravia ľudí a zvierat, životného prostredia a práv spotrebiteľov. Niekedy, keď sa s výrobkom obchoduje, môže podliehať rôznym kontrolným opatreniam, správe dovozných licencií alebo inému osobitnému obchodnému režimu.

Zatiaľ čo požiadavky na 85 % výrobkov sú v EÚ harmonizované, existujú aj pravidlá pre výrobky, ktoré sa uplatňujú len na vnútroštátnej úrovni.

  • osobitné harmonizované pravidlá a požiadavky EÚ týkajúce sa vášho výrobku nájdete v časti Môj obchodný asistent. Začnite nasledujúcim všeobecným prehľadom
  • pokiaľ ide o informácie o pravidlách a predpisoch týkajúcich sa výrobkov, ktoré sa uplatňujú len na vnútroštátnej úrovni, každá krajina EÚ zriadilatzv. kontaktné miesto pre výrobky.

 

Majte na pamäti, že len od vás sa vyžaduje, aby ste dodržiavali pravidlá platné v krajine EÚ, v ktorej plánujete uviesť svoj výrobok na trh.

Použite svojho obchodného asistenta na nájdenie

  • dovozné postupy a osobitné formality a ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na vaše dovážané výrobky
  • colné režimy a vzory požadovaných dokladov
  • príslušné vnútroštátne orgány pre oblasti, ako sú zdravotné a hygienické opatrenia pre rastliny a zvieratá

Prehľad požiadaviek EÚ na výrobky

Podrobné informácie o požiadavkách EÚ na výrobky 

 

Zákazy a obmedzenia

Colné orgány a iné orgány vykonávajú kontroly na hraniciach Únie s cieľom presadzovať tieto mnohé rôzne požiadavky v rámci sektorových politík, ktoré sú známe ako „zákazy a obmedzenia“. Viac informácií o zákazoch a obmedzeniach vrátane „Integrovaného zoznamu EÚ P&R“ so všetkými z nich nájdete na tejto adrese: Zákazy a obmedzenia (europa.eu).

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy