Productvoorschriften

Producten die in Europa worden ingevoerd en producten die in de EU op de markt worden gebracht, moeten voldoen aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van de gezondheid van mens en dier, het milieu en de consumentenrechten. Soms kan een product, wanneer het wordt verhandeld, worden onderworpen aan verschillende controlemaatregelen, het beheer van invoervergunningen of een andere specifieke handelsregeling.

Hoewel de eisen voor 85 % van de producten in de EU geharmoniseerd zijn, zijn er ook productregels die alleen op nationaal niveau van toepassing zijn.

  • de specifieke geharmoniseerde EU-regels en -vereisten voor uw product zijn te vinden in My Trade Assistant. Begin met onderstaand algemeen overzicht
  • voor informatie over de productvoorschriften en -voorschriften voor goederen die alleen op nationaal niveau van toepassing zijn, heeft elk EU-land een „productcontactpunt”ingesteld.

 

Houd er rekening mee dat u alleen hoeft te voldoen aan de regels die gelden in het EU-land waar u uw product in de handel wilt brengen.

Gebruik Mijn handelsassistent om te vinden

  • invoerprocedures en specifieke formaliteiten en bepalingen die van toepassing zijn op uw ingevoerde producten
  • douaneregelingen en modellen van de vereiste documenten
  • nationale bevoegde autoriteiten voor gebieden zoals gezondheids- en hygiënemaatregelen voor planten en dieren

Overzicht van de productvereisten in de EU

Lees meer in detail over de productvereisten van de EU voor 

 

Verboden en beperkingen (P — R)

Douaneautoriteiten en andere autoriteiten voeren controles uit aan de grenzen van de Unie om deze vele verschillende vereisten te handhaven in het kader van sectoraal beleid, die bekend staan als „verboden en beperkingen”. Meer informatie over P EntreR, met inbegrip van een „Geïntegreerde EU-lijst van verboden en beperkingen”, vindt u op het volgende adres: Verbod en beperkingen (europa.eu)

Deze pagina delen:

Snelle links