Produktiem piemērojamās prasības

Produktiem, kas tiek importēti Eiropā, un produktiem, kas tiek laisti apgrozībā ES tirgū, ir jāatbilst ES prasībām par cilvēku un dzīvnieku veselības, vides un patērētāju tiesību aizsardzību. Dažreiz, kad produkts tiek tirgots, tam var piemērot dažādus kontroles pasākumus, importa licenču pārvaldību vai citu īpašu tirdzniecības režīmu.

Lai gan prasības attiecībā uz 85 % produktu ir saskaņotas ES, ir arī noteikumi par produktiem, kurus piemēro tikai valsts līmenī.

  • Konkrētie ES saskaņotie noteikumi un prasības attiecībā uz jūsu produktu ir atrodami manā tirdzniecības asistentā. Sākt ar turpmāk izklāstīto vispārējo pārskatu.
  • Lai iegūtu informāciju par produktu noteikumiem un regulējumu attiecībā uz precēm, ko piemēro tikai valsts līmenī, katra ES valsts ir izveidojusi tā saukto “produkta kontaktpunkta” sistēmu.

 

Atcerieties, ka jums ir jāievēro tikai tās ES valsts noteikumi, kurā plānojat laist savu produktu tirgū.

Izmantojiet manu tirdzniecības asistentu, lai atrastu

  • importa procedūras un īpašas formalitātes un noteikumi, kas attiecas uz jūsu importētajiem produktiem
  • muitas procedūras un prasīto dokumentu paraugi
  • valsts kompetentās iestādes tādās jomās kā augu un dzīvnieku veselības un higiēnas pasākumi

Pārskats par ES prasībām attiecībā uz ražojumiem

Lasiet sīkāk par ES prasībām attiecībā uz produktiem

 

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites