Produktiem piemērojamās prasības

Eiropā importētajiem produktiem un ES tirgū apritē esošajiem produktiem ir jāatbilst ES prasībām par cilvēku un dzīvnieku veselības, vides un patērētāju tiesību aizsardzību. Dažkārt, tirgojot produktu, tam var piemērot dažādus kontroles pasākumus, importa licenču pārvaldību vai citu īpašu tirdzniecības režīmu.

Lai gan prasības attiecībā uz 85 % produktu ir saskaņotas ES, ir arī produktu noteikumi, kas piemērojami tikai valstu līmenī.

  • konkrētos ES saskaņotos noteikumus un prasības attiecībā uz jūsu produktu varat atrast sadaļā Mans tirdzniecības asistents. Sāciet ar turpmāk sniegto vispārējo pārskatu.
  • attiecībā uz informāciju par preču noteikumiem un noteikumiem, ko piemēro tikai valsts līmenī, katra ES valsts ir izveidojusi tā saukto “kontaktpunktu par precēm”

 

Ņemiet vērā, ka jums ir jāievēro tikai tās ES valsts noteikumi, kurā plānojat laist savu produktu tirgū.

Izmantojiet manu tirdzniecības asistentu, lai atrastu

  • importa procedūras un īpašas formalitātes un noteikumi, kas attiecas uz jūsu importētajiem produktiem
  • muitas procedūras un vajadzīgo dokumentu paraugi
  • valsts kompetentās iestādes tādās jomās kā augu un dzīvnieku veselības un higiēnas pasākumi

Pārskats par ES prasībām attiecībā uz ražojumiem

Sīkāka informācija par ES prasībām attiecībā uz ražojumiem 

 

Aizliegumi un ierobežojumi

Muitas dienesti un citas iestādes veic kontroli pie Savienības robežām, lai izpildītu šīs daudzās dažādās prasības saskaņā ar nozaru politiku, ko sauc par “aizliegumiem un ierobežojumiem”. Plašāka informācija par P& R, tostarp “Integrētais ES P& R saraksts” ar tiem visiem, ir atrodama šeit: Aizliegumi un ierobežojumi (europa.eu).

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites