Ķīmiskās rūpniecības preces

Šī lapa kalpo kā atsauces dokuments tikai attiecībā uz ES mēroga prasībām par ražojumiem. Atkarībā no galamērķa ES valsts var piemērot papildu prasības. Sīkāku informāciju skatīt manā tirdzniecības asistentā.

Ņemiet vērā, ka šajā lapā katras pozīcijas vispārīgs apraksts ir sniegts visās ES valodās. Tomēr sīkāka informācija ir pieejama tikai angļu valodā.

Bīstamu ķīmisku vielu tirdzniecības kontrole

Dažu bīstamu ķīmisko vielu (pesticīdu un rūpniecisko ķīmisko vielu) imports ir aizliegts vai stingri ierobežots, un uz tām attiecas kontroles pasākumi, kas noteikti Roterdamas Konvencijā par iepriekš norunātas piekrišanas (PIC) procedūru.

 

Dzīvsudraba tirdzniecības kontrole

Metāliskā dzīvsudraba un dažu dzīvsudraba maisījumu imports ir aizliegts vai stingri ierobežots, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības un vides aizsardzības līmeni.

 

Noturīgo organisko piesārņotāju kontrole

Lai īstenotu Stokholmas Konvenciju par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP) un Protokolu reģionālajai ANO/EEK Konvencijai par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos, NOP imports ir aizliegts vai vairākas reizes ierobežots.

 

Mēslošanas līdzekļu tirdzniecības prasības

Dažiem minerālmēsliem jāatbilst tehniskajām prasībām attiecībā uz apzīmējumu, klasifikāciju un sastāvu; marķējumu un iepakojumu; atbilstības novērtēšana un izsekojamība.

 

Mazgāšanas līdzekļu tirdzniecības prasības

Mazgāšanas līdzekļiem jāatbilst īpašiem noteikumiem, kas izstrādāti, lai nodrošinātu augsta līmeņa vides aizsardzību un cilvēku veselību (tirdzniecības ierobežojumi, kuru pamatā ir bionoārdāmība, marķēšana un obligāta informācija par produktu, kontroles un aizsardzības pasākumi).

 

Tirdzniecības prasības attiecībā uz ķimikālijām

Ķīmiskajiem produktiem jāatbilst tirdzniecības prasībām, kas izstrādātas, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības un vides aizsardzības līmeni.

 

Pesticīdu un biocīdu tirdzniecības prasības

Augu aizsardzības līdzekļiem, biocīdajiem produktiem un to aktīvajām vielām jāatbilst tirdzniecības prasībām, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni.

 

Tirdzniecības standarti benzīnam, dīzeļdegvielai, gāzeļļai un smagajai dīzeļdegvielai

Bezsvina benzīnam un dīzeļdegvielai, ko tirgo ES, jāatbilst noteiktām kvalitātes un vides specifikācijām, lai samazinātu piesārņojošo vielu emisijas no mehāniskajiem transportlīdzekļiem. Uz gāzeļļu un mazutu attiecas sēra satura ierobežojumi.

 

Dažu ķīmisku vielu izmantošanas ierobežojums juvelierizstrādājumos

 

Ierobežojums dažu ķīmisku vielu izmantošanai tekstilizstrādājumos un ādas izstrādājumos

 

Dažu ķīmisku vielu izmantošanas ierobežojumi rotaļlietās

 

Narkotisko vielu prekursoru kontrole

Uz dažu ķīmisko vielu importu, ko var nelikumīgi izmantot narkotiku ražošanā, attiecas kontroles prasības, proti, uzņēmēju licencēšana un/vai reģistrācija, atbildīgā darbinieka iecelšana, importa dokumentācijas sniegšana un importa atļauja.

 
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites