Ķīmiskie produkti

Šī lapa kalpo kā atsauces dokuments tikai ES mēroga ražojumu prasībām. Atkarībā no galamērķa ES valsts var piemērot papildu prasības. Sīkāku informāciju sk. sadaļā Mans tirdzniecības asistents.

Ņemiet vērā, ka šajā lapā katra virsraksta vispārīgs apraksts ir sniegts visās ES valodās. Tomēr sīkāka informācija ir pieejama tikai angļu valodā.

Bīstamo ķīmisko vielu tirdzniecības kontrole

Dažu bīstamu ķīmisku vielu (pesticīdu un rūpniecisko ķīmisko vielu) imports ir aizliegts vai stingri ierobežots, un uz to attiecas kontroles pasākumi, kas noteikti Roterdamas konvencijā par iepriekš norunātas piekrišanas (PIC) procedūru.

 

Dzīvsudraba tirdzniecības kontrole

Metāliskā dzīvsudraba un dažu dzīvsudraba maisījumu imports ir aizliegts vai stingri ierobežots, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības un vides aizsardzības līmeni.

 

Noturīgu organisko piesārņotāju kontrole

Lai īstenotu noteikumus, kas paredzēti Stokholmas Konvencijā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP) un reģionālās ANO/EEK Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos protokolā, NOP imports ir aizliegts vai vairākkārt ierobežots.

 

Mēslošanas līdzekļu tirdzniecības prasības

Dažiem minerālmēsliem jāatbilst tehniskajām prasībām attiecībā uz apzīmējumu, klasifikāciju un sastāvu; marķēšana un iepakošana; atbilstības novērtēšana un izsekojamība.

 

Mazgāšanas līdzekļu tirdzniecības prasības

Mazgāšanas līdzekļiem jāatbilst īpašiem noteikumiem, kas paredzēti, lai nodrošinātu augstu vides aizsardzības un cilvēku veselības līmeni (tirgus ierobežojumi, kuru pamatā ir bionoārdāmība, marķēšana un obligāta informācija par produktu, kontroles un drošības pasākumi).

 

Ķīmisko vielu tirdzniecības prasības

Ķīmiskajiem produktiem jāatbilst tirdzniecības prasībām, kas paredzētas, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības un vides aizsardzības līmeni.

 

Pesticīdu un biocīdu tirdzniecības prasības

Augu aizsardzības līdzekļiem, biocīdiem un to aktīvajām vielām jāatbilst tirdzniecības prasībām, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni.

 

Benzīna, dīzeļdegvielas, gāzeļļas un smagās degvieleļļas tirdzniecības standarti

Bezsvina benzīnam un dīzeļdegvielai, ko tirgo ES, ir jāatbilst noteiktām kvalitātes un vides specifikācijām, lai samazinātu piesārņotāju emisijas no mehāniskajiem transportlīdzekļiem. Uz gāzeļļu un smago degvieleļļu attiecas sēra satura ierobežojumi.

 

Ierobežojumi dažu ķīmisko vielu izmantošanai juvelierizstrādājumos

 

Dažu ķīmisko vielu izmantošanas ierobežojums tekstilizstrādājumos un ādas izstrādājumos

 

Dažu ķīmisko vielu izmantošanas ierobežojums rotaļlietās

 

Narkotisko vielu prekursoru kontrole

Uz dažu ķīmisko vielu importu, ko var nelikumīgi izmantot narkotiku ražošanā, attiecas kontroles prasības, proti, uzņēmēju licencēšana un/vai reģistrācija, atbildīgās amatpersonas iecelšana, informācijas sniegšana par importu un importa atļauja.

 
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites