Produktkrav

Produkter, der importeres til Europa, og produkter, der cirkulerer på EU-markedet, skal opfylde EU's krav om beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed, miljøet og forbrugernes rettigheder. Nogle gange kan et produkt, når det handles, være underlagt forskellige kontrolforanstaltninger, forvaltning af importlicenser eller andre specifikke handelsordninger.

Mens kravene til 85 % af produkterne er harmoniseret i EU, er der også produktregler, der kun gælder på nationalt plan.

  • du kan finde de specifikke harmoniserede EU-regler og -krav for dit produkt i Mine handelsassistent. Begynd med den generelle oversigt nedenfor
  • for oplysninger om produktregler og -bestemmelser for varer, der kun gælder på nationalt plan, har hvert EU-land oprettet et såkaldt "produktkontaktpunkt".

 

Husk, at du kun skal overholde de regler, der gælder i det EU-land, hvor du har til hensigt at markedsføre dit produkt.

Brug Min handelsassistent til at finde frem til

  • importprocedurer og særlige formaliteter og bestemmelser, der gælder for dine importerede produkter
  • toldprocedurer og prøveeksemplarer af de krævede dokumenter
  • nationale kompetente myndigheder på områder som sundheds- og hygiejneforanstaltninger for planter og dyr

Oversigt over EU-produktkrav

Læs mere om EU's produktkrav til 

 

Forbud og restriktioner (P-R)

Toldmyndighederne og andre myndigheder foretager kontrol ved EU's grænser for at håndhæve disse mange forskellige krav i henhold til sektorpolitikker, der kaldes "forbud og restriktioner" (P-R). Du kan finde flere oplysninger om P-R, herunder en "integreret EU P-R-liste" med dem alle, på følgende adresse Forbud og begrænsninger (europa.eu)

Del denne side: