Zahteve za izdelke

Proizvodi, uvoženi v Evropo, in proizvodi, ki so v obtoku na trgu EU, morajo izpolnjevati zahteve EU glede varovanja zdravja ljudi in živali, okolja in pravic potrošnikov. Včasih se lahko za proizvod pri trgovanju uporabljajo različni nadzorni ukrepi, upravljanje uvoznih dovoljenj ali drug poseben trgovinski režim.

Medtem ko so zahteve za 85 % proizvodov usklajene v EU, veljajo tudi pravila o proizvodih, ki se uporabljajo samo na nacionalni ravni.

  • posebna usklajena pravila in zahteve EU za vaš izdelek so na voljo v mojem trgovinskem pomočniku. Začnite s splošnim pregledom, predstavljenim v nadaljevanju.
  • za informacije o pravilih in predpisih o proizvodih za blago, ki se uporabljajo samo na nacionalni ravni, je vsaka država EU vzpostavila t. i. „kontaktno točko za izdelek“.

 

Upoštevajte, da morate upoštevati samo pravila, ki se uporabljajo v državi EU, v kateri nameravate izdelek dati na trg.

Uporabite Moj trgovinski pomočnik za iskanje

  • uvozni postopki ter posebne formalnosti in določbe, ki se uporabljajo za vaše uvožene proizvode
  • carinski postopki in vzorci zahtevanih dokumentov
  • pristojni nacionalni organi za področja, kot so zdravstveni in higienski ukrepi za rastline in živali

Pregled zahtev EU za izdelke

Podrobne informacije o zahtevah EU za izdelke za 

 

Prepovedi in omejitve

Carinski organi in drugi organi izvajajo kontrole na mejah Unije za izvrševanje teh številnih različnih zahtev v okviru sektorskih politik, ki so znane kot „prepovedi in omejitve“. Več informacij o programu P&R, vključno z „Integrated EU P&R List“, je na voljo na naslednjem naslovu Prepovedi in omejitve (europa.eu).

Deli to stran:

Hitre povezave