Požadavky na výrobek

Výrobky dovážené do Evropy a výrobky, které jsou v oběhu na trhu EU, musí splňovat požadavky EU na ochranu zdraví lidí a zvířat, životního prostředí a práv spotřebitelů. Někdy, když je výrobek obchodován, může podléhat různým kontrolním opatřením, správě dovozních licencí nebo jinému zvláštnímu obchodnímu režimu.

Zatímco požadavky na 85 % výrobků jsou v EU harmonizovány, existují také pravidla pro výrobky, která platí pouze na vnitrostátní úrovni.

  • Konkrétní harmonizovaná pravidla a požadavky EU týkající se vašeho výrobku najdete na stránkách My Trade Assistant. Začněte všeobecným přehledem uvedeným níže.
  • pro informace o pravidlech a předpisech týkajících se výrobků, které se vztahují pouze na vnitrostátní úrovni, zavedla každá země EU tzv. „kontaktní místo“.

 

Mějte na paměti, že musíte dodržovat pravidla platná v zemi EU, kde hodláte uvést svůj výrobek na trh.

K nalezení používejte svého obchodního asistenta

  • dovozní postupy a zvláštní formality a ustanovení vztahující se na vaše dovážené produkty
  • celní režimy a vzory požadovaných dokladů
  • příslušné vnitrostátní orgány v oblastech, jako jsou hygienická a rostlinolékařská opatření pro rostliny a zvířata

Přehled požadavků EU na výrobky

Podrobné informace o požadavcích EU na výrobky

 

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy