Požadavky na výrobek

Produkty dovážené do Evropy a výrobky, které jsou v oběhu na trhu EU, musí splňovat požadavky EU na ochranu zdraví lidí a zvířat, životního prostředí a práv spotřebitelů. Někdy, když se s produktem obchoduje, může se na něj vztahovat různá kontrolní opatření, správa dovozních licencí nebo jiný zvláštní obchodní režim.

Zatímco požadavky na 85 % výrobků jsou v EU harmonizovány, existují také pravidla pro výrobky, která platí pouze na vnitrostátní úrovni.

  • konkrétní harmonizovaná pravidla a požadavky EU týkající se vašeho výrobku naleznete na adrese Můj obchodní asistent. Začněte níže uvedeným obecným přehledem
  • pro informace o pravidlech a předpisech týkajících se výrobků pro zboží, které platí pouze na vnitrostátní úrovni, zavedla každá země EU tzv. „kontaktní bod výrobku“.

 

Mějte na paměti, že musíte dodržovat pouze pravidla platná v zemi EU, ve které hodláte uvést svůj výrobek na trh.

Najděte si svého obchodního asistenta

  • dovozní postupy a zvláštní formality a ustanovení vztahující se na vaše dovážené produkty
  • celní režimy a vzory požadovaných dokladů
  • příslušné vnitrostátní orgány pro oblasti, jako jsou zdravotní a hygienická opatření pro rostliny a zvířata

Přehled požadavků EU na výrobky

Podrobné informace o požadavcích EU na výrobky 

 

Zákazy a omezení

Celní orgány a jiné orgány provádějí kontroly na hranicích Unie, aby tyto různé požadavky prosazovaly v rámci odvětvových politik, které se označují jako „zákazy a omezení“. Více informací o boji proti praní peněz, včetně „Integrovaného seznamu EU P&R“ se všemi, naleznete na této adrese Zákazy a omezení (europa.eu).

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy