Produktkrav

Produkter som importeras till Europa och produkter som saluförs på EU-marknaden måste uppfylla EU:s krav för att skydda människors och djurs hälsa, miljön och konsumenternas rättigheter. Ibland kan en produkt vid handel omfattas av olika kontrollåtgärder, förvaltning av importlicenser eller andra särskilda handelsordningar.

Samtidigt som kraven för 85 % av produkterna är harmoniserade i EU finns det också produktregler som endast gäller på nationell nivå.

  • Du hittar EU:s harmoniserade regler och krav för din produkt i Min handelsassistent. Börja med den allmänna översikt som presenteras nedan
  • för information om produktregler och produktföreskrifter för varor som bara gäller på nationell nivå har varje EU-land inrättat en så kallad kontaktpunkt.

 

Tänk på att du bara behöver följa de regler som gäller i det EU-land där du tänker släppa ut din produkt på marknaden.

Använd min handelsassistent för att hitta

  • importförfaranden och särskilda formaliteter och bestämmelser som gäller för dina importerade produkter
  • tullförfaranden och provexemplar av de dokument som krävs
  • nationella behöriga myndigheter på områden som hälso- och hygienåtgärder för växter och djur

Översikt över EU:s produktkrav

Läs mer om EU:s produktkrav för

 

Dela sidan:

Genvägar