Ceanglais táirge

Ní mór do tháirgí aallmhairítear isteach san Eoraip agus do tháirgí atá i gcúrsaíocht ar mhargadh an Aontais ceanglais an Aontais a chomhlíonadh chun sláinte an duine agus sláinte ainmhithe, an comhshaol agus cearta tomhaltóirí a chosaint. Uaireanta, nuair a thrádáiltear táirge, is féidir é a bheith faoi réir bearta rialaithe éagsúla, bainistiú ceadúnas le haghaidh allmhairí nó córas sonrach trádála eile.

Cé go bhfuil na ceanglais maidir le 85 % de na táirgí comhchuibhithe san AE, tá rialacha táirgí ann freisin nach bhfuil feidhm acu ach ar an leibhéal náisiúnta

  • is féidir leat teacht ar rialacha agus ceanglais chomhchuibhithe shonracha an Aontais maidir le do tháirge i mo Chúntóir Trádála. Tosaigh leis an bhforléargas ginearálta thíos
  • chun faisnéis a fháil faoi na rialacha agus na rialacháin táirgí le haghaidh earraí nach bhfuil feidhm acu ach ar an leibhéal náisiúnta, tá “pointe teagmhálatáirgí” bunaithe ag gach tír AE, mar a thugtar air

 

Cuimhnigh nach gá duit ach cloí leis na rialacha is infheidhme sa Bhallstát ina bhfuil sé beartaithe agat do tháirge a chur ar an margadh.

Bain úsáid as mo Chúntóir Trádála a aimsiú

  • nósanna imeachta iompórtála agus foirmiúlachtaí agus forálacha sonracha a bhfuil feidhm acu maidir le do tháirgí allmhairithe
  • nósanna imeachta custaim agus samplaí de na doiciméid riachtanacha
  • údaráis inniúla náisiúnta i réimsí amhail bearta sláinte agus sláinteachais le haghaidh plandaí agus ainmhithe

Forléargas ar cheanglais an Aontais maidir le táirgí

Léigh go mion faoi riachtanais an AE maidir le táirgí 

 

Toirmisc agus Srianta (P & R)

Déanann údaráis chustaim agus údaráis eile rialuithe ag teorainneacha an Aontais chun an iliomad ceanglas éagsúil sin a fhorfheidhmiú faoi bheartais earnálacha, ar a dtugtar ‘toirmeasc agus srianta’ (P &R). Gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoi T & F, lena n-áirítear ‘Liosta Comhtháite AE do P&R’ agus gach ceann acu ann, ag an seoladh seo a leanas: Toirmeasc agus Srianta (europa.eu)

Roinn an leathanach seo: