Ceanglais táirge

Ní mór do tháirgí aiompórtáiltear isteach san Eoraip agus do tháirgí atá i gcúrsaíocht ar mhargadh an AE riachtanais an AE a chomhlíonadh chun sláinte an duine agus sláinte ainmhithe, an comhshaol agus cearta tomhaltóirí a chosaint. Uaireanta, nuair a dhéantar táirge a thrádáil, d’fhéadfadh sé a bheith faoi réir beart rialaithe éagsúil, faoi réir bhainistiú ceadúnas d’allmhairí nó faoi réir córas sonrach trádála eile.

Cé go gcomhchuibhítear na ceanglais maidir le 85 % de na táirgí san AE, tá rialacha maidir le táirgí ann freisin nach bhfuil feidhm acu ach ar an leibhéal náisiúnta

 

Cuimhnigh nach gá duit ach cloí leis na rialacha is infheidhme sa Bhallstát ina bhfuil sé beartaithe agat do tháirge a chur ar an margadh.

Úsáid Mo Chúntóir Trádála chun teacht ar

  • nósanna imeachta iompórtála agus foirmiúlachtaí sonracha agus forálacha a bhaineann le do tháirgí allmhairithe
  • nósanna imeachta custaim agus samplaí de na doiciméid riachtanacha
  • údaráis inniúla náisiúnta do réimsí amhail bearta sláinte agus sláinteachais do phlandaí agus d’ainmhithe

Forléargas ar riachtanais táirge an AE

Léigh go mion faoi cheanglais táirgí an AE do

 

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa