Deimhnithe eile

Is doiciméad tagartha é an leathanach seo do cheanglais táirgí uile-AE amháin. D’fhéadfadh ceanglais bhreise a bheith i bhfeidhm ag brath ar an mBallstát is ceann scríbe. Féach ar Mo Chúntóir Trádála chun na sonraí go léir a fháil.

Tabhair do d’aire go bhfuil cur síos ginearálta ar gach ceannteideal ar an leathanach seo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Mar sin féin, is i mBéarla amháin atá na sonraí ar fáil.

Srianta ar allmhairiú diamaint gharbha (Scéim Kimberley)

Tá sé i gceist le scéim deimhniúcháin Phróiseas Kimberley (KP) cosc a chur ar thrádáil i ndiamaint coinbhleachtaí armtha, gníomhaíochtaí gluaiseachtaí reibiliúnacha agus trácht aindleathach arm a mhaoiniú. Tá allmhairí diamaint gharbha faoi réir córais deimhniúcháin agus rialuithe.

 

Toirmeasc ar fhionnaidh cat agus fionnadh madraí agus ar tháirgí a bhfuil fionnadh den sórt sin iontu a allmhairiú

Tá toirmeasc ar fhionnadh cat agus fionnadh madraí agus táirgí a bhfuil fionnadh den sórt sin iontu a chur ar an margadh agus a allmhairiú isteach san AE nó a onnmhairiú amach as

 
Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa