Απαιτήσεις προϊόντων

Τα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρώπη και τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Μερικές φορές, όταν διατίθεται στο εμπόριο, ένα προϊόν μπορεί να υπόκειται σε διαφορετικά μέτρα ελέγχου, διαχείριση των αδειών εισαγωγής ή άλλο ειδικό εμπορικό καθεστώς.

Ενώ οι απαιτήσεις για το 85 % των προϊόντων είναι εναρμονισμένες στην ΕΕ, υπάρχουν επίσης κανόνες για τα προϊόντα που εφαρμόζονται μόνο σε εθνικό επίπεδο.

  • Μπορείτε να βρείτε τους ειδικούς εναρμονισμένους κανόνες και τις απαιτήσεις της ΕΕ για το προϊόν σας στον βοηθό μου για το εμπόριο. Ξεκινήστε με τη γενική επισκόπηση που παρουσιάζεται παρακάτω
  • για πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τους κανονισμούς για τα προϊόντα που εφαρμόζονται μόνο σε εθνικό επίπεδο, κάθε χώρα της ΕΕ έχει θεσπίσει ένα «σημείο επαφήςπροϊόντος»

 

Έχετε υπόψη σας ότι υποχρεούστε να συμμορφωθείτε μόνο με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα της ΕΕ στην οποία σκοπεύετε να διαθέσετε το προϊόν σας στην αγορά.

Χρησιμοποιήστε τον δικό μου βοηθό εμπορίου για να βρείτε

  • διαδικασίες εισαγωγής και ειδικές διατυπώσεις και διατάξεις που ισχύουν για τα εισαγόμενα προϊόντα σας
  • τελωνειακά καθεστώτα και υποδείγματα των απαιτούμενων εγγράφων
  • εθνικές αρμόδιες αρχές για τομείς όπως τα μέτρα υγείας και υγιεινής για τα φυτά και τα ζώα

Επισκόπηση των απαιτήσεων της ΕΕ για τα προϊόντα

Διαβάστε λεπτομερώς τις απαιτήσεις της ΕΕ για τα προϊόντα

 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις