Χημικά προϊόντα

Η σελίδα αυτή χρησιμεύει ως έγγραφο αναφοράς μόνο για τις απαιτήσεις για προϊόντα σε επίπεδο ΕΕ. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα προορισμού της ΕΕ. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στον βοηθό μου για θέματα εμπορίου (My Trade Assistant) για πλήρη στοιχεία.

Έχετε υπόψη ότι στη σελίδα αυτή η γενική περιγραφή κάθε τομέα παρέχεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Έλεγχος του εμπορίου επικίνδυνων χημικών προϊόντων

Οι εισαγωγές ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών (φυτοφάρμακα και βιομηχανικά χημικά προϊόντα) απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς και υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου που βασίζονται στη σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση (ΣΜΕ).

 

Έλεγχος του εμπορίου υδραργύρου

Οι εισαγωγές μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων μειγμάτων υδραργύρου απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

 

Έλεγχος έμμονων οργανικών ρύπων

Για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και του πρωτοκόλλου της περιφερειακής σύμβασης της ΟΕΕ/ΗΕ για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση, οι εισαγωγές POP απαγορεύονται ή περιορίζονται σε ολόκληρο.

 

Απαιτήσεις εμπορίας των λιπασμάτων

Ορισμένα ανόργανα λιπάσματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στον ορισμό, την ταξινόμηση και τη σύνθεση· επισήμανση και συσκευασία· αξιολόγηση της συμμόρφωσης και ιχνηλασιμότητα.

 

Απαιτήσεις εμπορίας για τα απορρυπαντικά

Τα απορρυπαντικά πρέπει να συμμορφώνονται με ειδικές διατάξεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου (περιορισμοί σχετικά με την εμπορία με βάση τη βιοαποδομησιμότητα, την επισήμανση και τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα προϊόντα, μέτρα ελέγχου και διασφάλισης)

 

Απαιτήσεις εμπορίας για τα χημικά προϊόντα

Τα χημικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

 

Απαιτήσεις εμπορίας φυτοφαρμάκων και βιοκτόνων

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα βιοκτόνα και οι δραστικές ουσίες τους πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις εμπορίας για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

 

Πρότυπα εμπορίας για τη βενζίνη, το ντίζελ, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και το βαρύ μαζούτ

Η αμόλυβδη βενζίνη και το ντίζελ που διατίθενται στην αγορά εντός της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες ποιοτικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων από τα μηχανοκίνητα οχήματα. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και το βαρύ μαζούτ υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά την περιεκτικότητα σε θείο.

 

Περιορισμός της χρήσης ορισμένων χημικών ουσιών σε κοσμήματα

 

Περιορισμός της χρήσης ορισμένων χημικών ουσιών στα κλωστοϋφαντουργικά και τα δερμάτινα προϊόντα

 

Περιορισμός της χρήσης ορισμένων χημικών ουσιών στα παιχνίδια

 

Έλεγχος των προδρόμων ουσιών

Οι εισαγωγές ορισμένων χημικών ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράνομα στην παρασκευή ναρκωτικών υπόκεινται σε απαιτήσεις ελέγχου, δηλαδή στην αδειοδότηση και/ή την καταχώριση των φορέων εκμετάλλευσης, τον διορισμό υπεύθυνου υπαλλήλου, την παροχή πληροφοριών και την έγκριση εισαγωγής δικαιολογητικών.

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις