Tuotevaatimukset

Eurooppaan tuotavien tuotteiden ja EU:n markkinoilla liikkuvien tuotteiden on täytettävä EU:n vaatimukset suojella ihmisten ja eläinten terveyttä, ympäristöä ja kuluttajien oikeuksia. Joskus, kun tuote myydään, siihen voidaan soveltaa erilaisia valvontatoimenpiteitä, tuontilisenssien hallinnointia tai muuta erityistä kauppajärjestelmää.

Vaikka vaatimukset, jotka koskevat 85:tä prosenttia tuotteista, on yhdenmukaistettu EU:ssa, on myös tuotesääntöjä, joita sovelletaan vain kansallisella tasolla.

  • tuotekohtaiset EU:n yhdenmukaistetut säännöt ja vaatimukset löytyvät My Trade Assistant -osiosta. Aloita yleiskatsauksesta, joka esitetään jäljempänä.
  • kukin EU-maa on perustanut niin kutsutun ”tuoteyhteyspisteen” saadakseen tietoa tuotteita koskevista säännöistä ja määräyksistä, joita sovelletaan ainoastaan kansallisella tasolla.

 

Muista, että sinun on noudatettava ainoastaan siinä EU-maassa sovellettavia sääntöjä, jossa aiot saattaa tuotteen markkinoille.

Hae kaupan alan avustajan kautta

  • tuontimenettelyt sekä tuontituotteisiin sovellettavat erityiset muodollisuudet ja säännökset
  • tullimenettelyt ja vaadittujen asiakirjojen mallit
  • kansalliset toimivaltaiset viranomaiset esimerkiksi kasvien ja eläinten terveys- ja hygieniatoimenpiteiden alalla

Yleiskatsaus EU:n tuotevaatimuksiin

Lue yksityiskohtaisesti EU:n tuotevaatimuksista, jotka koskevat 

 

Kiellot ja rajoitukset

Tulliviranomaiset ja muut viranomaiset suorittavat tarkastuksia unionin rajoilla pannakseen täytäntöön nämä monet alakohtaisiin politiikkoihin liittyvät vaatimukset, joita kutsutaan kielloiksi ja rajoituksiksi (P& R). Lisätietoja P &R-ohjelmasta, muun muassa EU:n integroidusta P &R-luettelosta, on seuraavassa osoitteessa: Kielto ja rajoitukset (europa.eu).

Jaa tämä sivu: