Tuotevaatimukset

Eurooppaan tuotavien tuotteiden ja EU:n markkinoilla liikkuvien tuotteiden on täytettävä ihmisten ja eläinten terveyden, ympäristön ja kuluttajien oikeuksien suojelua koskevat EU:n vaatimukset. Joskus, kun tuotteella käydään kauppaa, siihen voidaan soveltaa erilaisia valvontatoimenpiteitä, tuontitodistusten hallinnointia tai muuta erityistä kauppajärjestelmää.

Vaikka 85 %: lle tuotteista asetetut vaatimukset on yhdenmukaistettu EU:ssa, myös tuotesääntöjä sovelletaan vain kansallisella tasolla.

  • Tuotettasi koskevat EU:n yhdenmukaistetut säännöt ja vaatimukset löytyvät Oma apulainen -sivustolta. Aloita alla olevasta yleiskatsauksesta
  • Kukin EU-maa on perustanut tuoteyhteyspisteen, josta saa tietoa tavaroita koskevista säännöistä ja määräyksistä, joita sovelletaan ainoastaan kansallisella tasolla.

 

Muista, että sinun on noudatettava vain siinä EU-maassa sovellettavia sääntöjä, jossa aiot saattaa tuotteesi markkinoille.

Löydän kaupan alan avustajani

  • tuontimenettelyt sekä tuontituotteisiin sovellettavat erityiset muodollisuudet ja säännökset
  • tullimenettelyt ja vaadittujen asiakirjojen mallit
  • toimivaltaiset kansalliset viranomaiset esimerkiksi kasvien ja eläinten terveyttä ja hygieniaa koskevien toimenpiteiden osalta

Yleiskatsaus EU:n tuotevaatimuksiin

Lue yksityiskohtaisesti EU:n tuotevaatimuksista

 

Jaa tämä sivu: