Lääkkeet ja kosmetiikka

Tämä sivu toimii viiteasiakirjana vain EU:n laajuisten tuotevaatimusten osalta. Lisävaatimuksia voidaan soveltaa kohdemaasta riippuen. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Oma kaupan alan avustajani -sivustolta.

Huomaa, että tällä sivulla on yleiskuvaus kustakin otsakkeesta kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tiedot ovat kuitenkin saatavilla vain englanniksi.

Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden tuontia ja markkinoille saattamista koskevat vaatimukset

Lääkkeiden on täytettävä pakolliset edellytykset, jotka liittyvät tuonti- ja myyntilupaan, merkintöihin ja lääketurvatoimintaan.

 

Eläinlääkkeiden tuontia ja kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Eläinlääkkeiden on täytettävä tietyt tuonti- ja myyntilupaan, merkintöihin ja lääketurvatoimintaan liittyvät ehdot.

 

Lääkkeiden vaikuttavien aineiden tuontia koskevat vaatimukset

Vaikuttavia aineita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi raaka-aineina lääkkeiden valmistuksessa, voivat tuoda ainoastaan tuontijäsenvaltioon rekisteröidyt valtuutetut toimijat.

 

Kosmeettisten valmisteiden tuontia ja markkinointia koskevat vaatimukset

Kosmeettisiin valmisteisiin sovelletaan koostumusta, pakkaamista, merkintöjä ja tietoja koskevia vaatimuksia, jotta ne voidaan saattaa markkinoille.

 
Jaa tämä sivu: