Lääketuotteet ja kosmetiikka

Tämä sivu toimii viiteasiakirjana ainoastaan EU:n laajuisten tuotevaatimusten osalta. Lisävaatimuksia voidaan soveltaa kohdemaasta riippuen. Lisätietoja saa kohdasta My Trade Assistant.

Huomaa, että tällä sivulla on yleinen kuvaus kustakin otsikosta kaikilla EU:n kielillä. Tiedot ovat kuitenkin saatavilla vain englanniksi.

Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden tuontia ja markkinoille saattamista koskevat vaatimukset

Lääkkeiden on täytettävä tuonti- ja myyntilupiin, merkintöihin ja lääketurvatoimintaan liittyvät pakolliset ehdot.

 

Eläinlääkkeiden tuontia ja kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Eläinlääkkeiden on täytettävä tietyt tuonti- ja myyntilupaan, merkintöihin ja lääketurvatoimintaan liittyvät edellytykset.

 

Lääkkeisiin vaikuttavien aineiden tuontia koskevat vaatimukset

Vaikuttavia aineita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi raaka-aineina lääkkeiden valmistuksessa, voivat tuoda ainoastaan tuontijäsenvaltioon rekisteröidyt, luvan saaneet toimijat.

 

Kosmeettisten valmisteiden tuontia ja markkinoille saattamista koskevat vaatimukset

Kosmeettisiin valmisteisiin sovelletaan koostumusta, pakkaamista, merkintöjä ja tietoja koskevia vaatimuksia, jotta ne voidaan saattaa markkinoille.

 
Jaa tämä sivu: