Изискванията към продуктите

Продуктите, внасяни в Европа, и продуктите, които са в обращение на пазара на ЕС, трябва да отговарят на изискванията на ЕС за защита на здравето на хората и животните, околната среда и правата на потребителите. Понякога, когато се търгува, даден продукт може да бъде предмет на различни мерки за контрол, управление на лицензиите за внос или друг специфичен търговски режим.

Въпреки че изискванията за 85 % от продуктите са хармонизирани в ЕС, съществуват и правила за продуктите, които се прилагат само на национално равнище.

  • можете да намерите специфичните хармонизирани правила и изисквания на ЕС за вашия продукт в Моят търговски асистент. Започнете с общия преглед, представен по-долу
  • за информация относно правилата и разпоредбите относно продуктите за стоки, които се прилагат само на национално равнище, всяка държава от ЕС е създала така наречената „точка за контакт с продукти.

 

Имайте предвид, че от вас се изисква да спазвате само правилата, приложими в страната от ЕС, в която възнамерявате да пуснете вашия продукт на пазара.

Използвайте моя търговски асистент, за да намерите

  • процедури за внос и специфични формалности и разпоредби, приложими за Вашите вносни продукти
  • митнически процедури и образци на изискваните документи
  • национални компетентни органи за области като санитарните и хигиенните мерки за растенията и животните

Преглед на изискванията на ЕС по отношение на продуктите

Прочетете подробно изискванията на ЕС по отношение на продуктите за 

 

Забрани и ограничения (ПП/R)

Митническите органи и други органи извършват проверки на границите на Съюза, за да наложат изпълнението на тези многобройни различни изисквания в рамките на секторните политики, известни като „забрани и ограничения“ (Р -R). Повече информация за P -R, включително „Интегриран списък на ЕС с П/Р„с всички тях, ще намерите на следния адрес: „ Забрани и ограничения“ (europa.eu)

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки