Етикетиране и опаковка

Тази страница служи само за общоевропейски изисквания по отношение на продуктите. В зависимост от държавата от ЕС по местоназначение могат да се прилагат допълнителни изисквания. Моля, обърнете се към „Моят търговски сътрудник“ за подробна информация.

Моля, имайте предвид, че на тази страница общото описание на всяка позиция се предоставя на всички езици на ЕС. Данните обаче са достъпни само на английски език.

Насоки за етикетиране и опаковане

Категориите продукти, изброени по-долу, трябва да са в съответствие с изискванията на ЕС за етикетиране, чиято цел е да се гарантира, че потребителите получават цялата основна информация, за да направят информиран избор по време на закупуването.

 

Етикетиране на рибни продукти

 

Етикетиране на храните

 

Етикетиране на обувките

 

Етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението

 

Етикетиране на месни продукти

 

Етикетиране на текстилни продукти

 

Енергийно етикетиране на гуми

 

Представяне и етикетиране на вино и някои лозаро-винарски продукти

 

Опаковка

Опаковките, пуснати на пазара в ЕС, трябва да отговарят на общите изисквания, които имат за цел опазването на околната среда, както и на специфичните разпоредби, предназначени да предотвратят всеки риск за здравето на потребителите.

 

Схема за екомаркировка

Екомаркировката на ЕС се присъжда на продукти с най-ниско въздействие върху околната среда в продуктова гама. Целта на „знака с цветето“ е да помогне на потребителите да идентифицират тези продукти, които допринасят значително за подобрения във връзка с ключови аспекти на околната среда. Продуктите могат да се продават на пазара на ЕС без „цветето“ лого, тъй като няма разпоредби, които да задължават да се кандидатства за екомаркировка.

 

Екомаркировка за светлинни източници

 

Екомаркировка за универсални почистващи средства и почистващи средства за санитарни помещения

 

Екомаркировка за детергенти за съдомиялни машини

 

Екомаркировка за миялни машини

 

Екомаркировка за твърди настилки и облицовки

 

Екомаркировка за обувки

 

Екомаркировка на дървени мебели

 

Екомаркировка за детергенти за ръчно миене на съдове

 

Екомаркировка за абсорбиращи продукти за лична хигиена

 

Екоетикет на ноутбук компютри

 

Екомаркировка за детергенти за перални машини

 

Екомаркировка на смазочни материали

 

Екомаркировка за матраци

 

Екоетикет на бои и лакове

 

Графична хартия за екомаркировка и за хартия и продукти тип тишу

 

Екомаркировка за персонални компютри

 

Екомаркировка за печатни изделия

 

Екомаркировка за козметични продукти с отмиване

 

Екомаркировка за текстилни подови покрития

 

Екомаркировка за текстилни продукти

 

Екомаркировка за телевизори

 

Екомаркировка за растежни среди, подобрители на почвата и мулч

 

Екомаркировка за водогрейни топлоизточници

 

Екомаркировка за дървени подови настилки

 

Екомаркировка за санитарни арматури

 

Екомаркировка за оборудване за получаване на изображения

 

Екоетикет за промивни тоалетни и писоари

 
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки