Други сертификати

Тази страница служи само за общоевропейски изисквания по отношение на продуктите. В зависимост от държавата от ЕС по местоназначение могат да се прилагат допълнителни изисквания. Моля, обърнете се към „Моят търговски сътрудник“ за подробна информация.

Моля, имайте предвид, че на тази страница общото описание на всяка позиция се предоставя на всички езици на ЕС. Данните обаче са достъпни само на английски език.

Ограничения за внос на необработени диаманти (Кимбърли)

Схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес е предназначена за предотвратяване на търговията с диаманти от финансиране на въоръжени конфликти, дейности на бунтовнически движения и незаконния трафик на оръжие. Вносът на необработени диаманти подлежи на система за сертифициране и контрол.

 

Забрана за внос на кожи от котки и кучета и на продукти, съдържащи такава кожа

Забранява се пускането на пазара и вносът или износът от ЕС на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа.

 
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки