Wymogi dotyczące produktu

Produkty importowane do Europy oraz produkty znajdujące się w obrocie na rynku UE muszą spełniać wymogi UE w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, ochrony środowiska i praw konsumentów. Czasami w handlu produkt może podlegać różnym środkom kontroli, zarządzaniu pozwoleniami na przywóz lub innym szczególnym systemem handlu.

Chociaż wymogi dotyczące 85 % produktów są zharmonizowane w UE, istnieją również przepisy dotyczące produktów, które mają zastosowanie wyłącznie na szczeblu krajowym.

  • Szczegółowe zharmonizowane przepisy i wymogi UE dotyczące produktu można znaleźć w Mój asystent ds. handlu. Początek od ogólnego zarysu przedstawionego poniżej
  • w celu uzyskania informacji na temat przepisów dotyczących produktów i przepisów dotyczących towarów, które mają zastosowanie wyłącznie na szczeblu krajowym, każde państwo UE ustanowiło tzw. „punkt kontaktowy produktu”.

 

Pamiętaj, że musisz przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju UE, w którym zamierzasz wprowadzić swój produkt do obrotu.

Skorzystaj z mojego asystenta ds. handlu, aby znaleźć

  • procedury przywozowe oraz szczegółowe formalności i przepisy mające zastosowanie do przywożonych produktów
  • procedury celne i wzory wymaganych dokumentów
  • właściwe organy krajowe w obszarach takich jak środki sanitarne i higieniczne w odniesieniu do roślin i zwierząt

Przegląd wymogów dotyczących produktów w UE

Szczegółowe informacje na temat unijnych wymogów dotyczących produktów

 

Udostępnij tę stronę: