Tootenõuded

Euroopasse imporditavad tooted ja ELi turul ringlevad tooted peavad vastama ELi nõuetele kaitsta inimeste ja loomade tervist, keskkonda ja tarbijate õigusi. Mõnikord võib tootega kauplemisel kohaldada erinevaid kontrollimeetmeid, impordilitsentside haldamist või muud spetsiifilist kauplemiskorda.

Kuigi nõuded 85 % toodete kohta on ELis ühtlustatud, kohaldatakse toote-eeskirju ka ainult riiklikul tasandil.

  • Konkreetsed ELi ühtlustatud eeskirjad ja nõuded oma toote kohta leiate minu kaubandusassistendilt. Alustage allpool esitatud üldülevaatest.
  • Selleks et saada teavet tooteid käsitlevate eeskirjade kohta, mida kohaldatakse ainult riiklikul tasandil, on iga ELi liikmesriik kehtestanud nntootekontaktpunkti.

 

Pidage meeles, et peate järgima ainult selles ELi riigis kohaldatavaid eeskirju, kus kavatsete oma toote turule lasta.

Kasutage minu kaubandusassistenti, et leida

  • impordiprotseduurid ning imporditud toodete suhtes kohaldatavad konkreetsed formaalsused ja sätted
  • tolliprotseduurid ja nõutavate dokumentide näidised
  • riiklikud pädevad asutused sellistes valdkondades nagu taimede ja loomade tervishoiu- ja hügieenimeetmed

Ülevaade ELi tootenõuetest

Üksikasjalik teave ELi tootenõuete kohta

 

Jagage seda lehte:

Kiirlingid