Tootenõuded

Euroopasse imporditud tooted ja ELi turul ringlevad tooted peavad vastama ELi nõuetele kaitsta inimeste ja loomade tervist, keskkonda ja tarbijate õigusi. Mõnikord, kui tootega kaubeldakse, võib selle suhtes kohaldada erinevaid kontrollimeetmeid, impordilitsentside haldamist või muud kaubanduse erikorda.

Kuigi 85 % toodete nõuded on ELis ühtlustatud, kehtivad ka toote-eeskirjad, mida kohaldatakse ainult riiklikul tasandil.

  • konkreetsed ELi ühtlustatud eeskirjad ja nõuded oma toote kohta leiate Minu kaubandusassistentist. Alustage allpool esitatud üldülevaatest.
  • et saada teavet ainult riiklikul tasandil kohaldatavate toote-eeskirjade ja -määruste kohta, on iga ELi liikmesriik loonud nntoote-kontaktpunkti.

 

Pidage meeles, et peate järgima ainult eeskirju, mida kohaldatakse selles ELi riigis, kus kavatsete oma toote turule lasta.

Leidke Minu kaubandusassistent

  • impordimenetlused ning teie imporditud toodete suhtes kohaldatavad eriformaalsused ja -sätted
  • tolliprotseduurid ja nõutavate dokumentide näidised
  • riiklikud pädevad asutused sellistes valdkondades nagu taimede ja loomade tervishoiu- ja hügieenimeetmed

Ülevaade ELi tootenõuetest

Lugege üksikasjalikult ELi tootenõuete kohta 

 

Keelud ja piirangud

Tolliasutused ja muud asutused teevad liidu piiridel kontrolle, et tagada nende paljude erinevate nõuete täitmine valdkondlike poliitikate raames, mida nimetatakse „keeldudeks ja piiranguteks“ (P&R). Lisateavet P&R kohta, sealhulgas integreeritud ELi P&R-loendit koos kõigiga, leiate järgmiselt aadressilt „Keeld ja piirangud“ (europa.eu).

Jagage seda lehte: