Õigusaktide täiustamiseks

See lehekülg on viitedokument ainult kogu ELi hõlmavate tootenõuete jaoks. Sõltuvalt ELi sihtriigist võib kohaldada lisanõudeid. Täpsema teabe saamiseks pöörduge palun minu kaubandusassistenti poole.

Pange tähele, et sellel leheküljel on iga rubriigi üldine kirjeldus esitatud kõigis ELi keeltes. Andmed on siiski kättesaadavad ainult inglise keeles.

Ohtlike kemikaalidega kauplemise kontroll

Teatavate ohtlike kemikaalide (pestitsiidid ja tööstuskemikaalid) import on keelatud või rangelt piiratud ning selle suhtes kohaldatakse eelnevalt teatatud nõusoleku menetlust käsitleva Rotterdami konventsiooni kohaseid kontrollimeetmeid.

 

Elavhõbedaga kauplemise kontroll

Metallilise elavhõbeda ja teatavate elavhõbedasegude import on keelatud või rangelt piiratud, et tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase.

 

Püsivate orgaaniliste saasteainete kontroll

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni ja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni piiriülese õhusaaste kauglevi piirkondliku konventsiooni protokolli sätete rakendamiseks on püsivate orgaaniliste saasteainete import keelatud või mitu korda piiratud.

 

Väetiste turustamisnõuded

Teatavad mineraalväetised peavad vastama nimetusele, klassifikatsioonile ja koostisele osutatud tehnilistele nõuetele; märgistamine ja pakendamine; vastavushindamine ja jälgitavus.

 

Detergentide turustusnõuded

Detergendid peavad vastama erisätetele, mille eesmärk on tagada keskkonnakaitse ja inimeste tervise kõrge tase (biolagunevusel põhinevad turustamispiirangud, märgistamine ja kohustuslik tooteteave, kontrolli- ja kaitsemeetmed).

 

Kemikaalide turustamisnõuded

Keemiatooted peavad vastama turustamisnõuetele, mille eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse.

 

Pestitsiidide ja biotsiidide turustamisnõuded

Taimekaitsevahendid, biotsiidid ja nende toimeained peavad vastama turustamisnõuetele, et tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

 

Bensiini, diislikütuse, gaasiõli ja raske kütteõli turustusnormid

ELis turustatav pliivaba bensiin ja diislikütus peavad vastama teatavatele kvaliteedi- ja keskkonnanõuetele, et vähendada mootorsõidukite saasteainete heitkoguseid. Gaasiõli ja raske kütteõli suhtes kehtivad väävlisisalduse piirangud.

 

Teatavate keemiliste ainete kasutamise piiramine juveeltoodetes

 

Teatavate keemiliste ainete kasutamise piiramine tekstiil- ja nahktoodetes

 

Teatavate keemiliste ainete mänguasjades kasutamise piiramine

 

Narkootikumide lähteainete kontroll

Teatavate keemiliste ainete impordi suhtes, mida võidakse narkootikumide valmistamisel ebaseaduslikult kasutada, kohaldatakse kontrollinõudeid, nimelt ettevõtjate litsentsimist ja/või registreerimist, vastutava ametniku määramist, impordidokumentide esitamist ja impordiluba.

 
Jagage seda lehte:

Kiirlingid