Keemiatooted

Seda lehekülge kasutatakse viitedokumendina ainult kogu ELi hõlmavate tootenõuete puhul. Sõltuvalt sihtkohaks olevast ELi riigist võidakse kohaldada lisanõudeid. Täpsema teabe saamiseks tutvuge palun minu kaubandusassistendiga.

Pange tähele, et sellel lehel on iga rubriigi üldine kirjeldus kõigis ELi keeltes. Andmed on siiski kättesaadavad ainult inglise keeles.

Ohtlike kemikaalidega kauplemise kontroll

Teatavate ohtlike kemikaalide (pestitsiidid ja tööstuskemikaalid) import on keelatud või rangelt piiratud ning selle suhtes kohaldatakse kontrollimeetmeid, mis põhinevad eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri käsitleval Rotterdami konventsioonil.

 

Elavhõbedaga kauplemise kontroll

Metallilise elavhõbeda ja teatavate elavhõbedasegude import on keelatud või rangelt piiratud, et tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase.

 

Püsivate orgaaniliste saasteainete kontroll

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni ja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni piiriülese õhusaaste kauglevi piirkondliku konventsiooni protokolli sätete rakendamiseks on püsivate orgaaniliste saasteainete import keelatud või seda piiratakse mitu korda.

 

Väetiste turustamisnõuded

Teatavad mineraalväetised peavad vastama nimetamise, klassifitseerimise ja koostisega seotud tehnilistele nõuetele; märgistamine ja pakendamine; vastavushindamine ja jälgitavus.

 

Detergentide turustusnõuded

Detergendid peavad vastama erisätetele, mille eesmärk on tagada keskkonnakaitse ja inimeste tervise kaitse kõrge tase (bioloogilisel biolagunevusel, märgistamisel ja kohustuslikul tootekirjeldusel põhinevad turustuspiirangud, kontrolli- ja kaitsemeetmed).

 

Kemikaalide turustamisnõuded

Keemiatooted peavad vastama turustamisnõuetele, mille eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse.

 

Pestitsiidide ja biotsiidide turustamisnõuded

Taimekaitsevahendid, biotsiidid ja nende toimeained peavad vastama turustamisnõuetele, et tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

 

Bensiini, diislikütuse, gaasiõli ja raske kütteõli turustusnormid

ELis turustatav pliivaba bensiin ja diislikütus peavad mootorsõidukite saasteainete heitkoguste vähendamiseks vastama teatavatele kvaliteedi- ja keskkonnanõuetele. Gaasiõli ja raske kütteõli suhtes kehtivad väävlisisalduse piirangud.

 

Piirangud teatavate keemiliste ainete kasutamisele juveeltoodetes

 

Teatavate keemiliste ainete kasutamise piiramine tekstiili- ja nahatoodetes

 

Teatavate keemiliste ainete kasutamise piiramine mänguasjades

 

Narkootikumide lähteainete kontroll

Teatavate narkootiliste ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutada võidavate keemiliste ainete impordi suhtes kohaldatakse kontrollinõudeid, milleks on ettevõtjate litsentseerimine ja/või registreerimine, vastutava ametniku määramine, teabe esitamine impordidokumentidega ja impordilubade andmine.

 
Jagage seda lehte:

Kiirlingid