Zahtjevi za proizvode

Proizvodi koji se uvoze u Europu i proizvodi koji prometuju na tržištu EU-a moraju ispunjavati zahtjeve EU-a u pogledu zaštite zdravlja ljudi i životinja, okoliša i prava potrošača. Ponekad, kada se trguje, proizvod može podlijegati različitim mjerama kontrole, upravljanju uvoznim dozvolama ili drugim posebnim trgovinskim režimima.

Iako su zahtjevi za 85 % proizvoda usklađeni u EU-u, postoje i pravila o proizvodima koja se primjenjuju samo na nacionalnoj razini.

  • posebna usklađena pravila i zahtjeve EU-a za vaš proizvod možete pronaći u Mojem trgovinskom asistentu. Započnite općim pregledom prikazanim u nastavku
  • za informacije o pravilima i propisima o proizvodima za robu koji se primjenjuju samo na nacionalnoj razini svaka država članica EU-a uspostavila je takozvanu „kontakt za proizvod

 

Imajte na umu da morate poštovati samo pravila koja se primjenjuju u državi članici EU-a u kojoj svoj proizvod namjeravate staviti na tržište.

Koristite se mojim pomoćnikom za trgovinu kako biste pronašli

  • uvozni postupci te posebne formalnosti i odredbe koje se primjenjuju na uvezene proizvode
  • carinski postupci i ogledni primjerci traženih isprava
  • nacionalna nadležna tijela za područja kao što su zdravstvene i higijenske mjere za bilje i životinje

Pregled zahtjeva EU-a za proizvode

Saznajte više o zahtjevima EU-a za proizvode za 

 

Zabrane i ograničenja

Carinska tijela i druga tijela provode kontrole na granicama Unije radi provedbe tih brojnih različitih zahtjeva u okviru sektorskih politika, poznatih kao „zabrane i ograničenja”. Više informacija o zabranama i ograničenjima, uključujući „Integrirani EU P&R-ov popis” sa svima, možete pronaći na sljedećoj adresi Zabrane i ograničenja (europa.eu).

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice