Rekwiżiti tal-prodott

Il-prodotti importati fl-Ewropa u l-prodotti li jiċċirkolaw fis-suq tal-UE jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-UE biex tipproteġi s-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, l-ambjent u d-drittijiet tal-konsumaturi. Xi drabi, meta jiġi kkummerċjalizzat, prodott jista’ jkun soġġett għal miżuri ta’ kontroll differenti, ġestjoni tal-liċenzji għall-importazzjonijiet jew reġim kummerċjali speċifiku ieħor.

Filwaqt li r-rekwiżiti għal 85 % tal-prodotti huma armonizzati fl-UE hemm ukoll regoli dwar il-prodotti li japplikaw biss fil-livell nazzjonali

  • tista’ ssib ir-regoli u r-rekwiżiti armonizzati speċifiċi tal-UE għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi. Ibda bil-ħarsa ġenerali ppreżentata hawn taħt
  • għal informazzjoni dwar ir-regoli u r-regolamenti tal-prodotti li japplikaw biss fil-livell nazzjonali, kull pajjiż tal-UE stabbilixxa l-hekk imsejjaħ “punt ta’ kuntatttal-prodott

 

Żomm f’moħħok li inti meħtieġ biss li tikkonforma mar-regoli applikabbli fil-pajjiż tal-UE fejn beħsiebek tqiegħed il-prodott tiegħek fis-suq.

Uża l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib

  • proċeduri ta’ importazzjoni u formalitajiet u dispożizzjonijiet speċifiċi li japplikaw għall-prodotti importati tiegħek
  • proċeduri doganali u kampjuni tad-dokumenti meħtieġa
  • awtoritajiet nazzjonali kompetenti għal oqsma bħal miżuri ta’ saħħa u iġjene għall-pjanti u l-annimali

Ħarsa ġenerali lejn ir-rekwiżiti tal-prodotti tal-UE

Aqra fid-dettall dwar ir-rekwiżiti tal-prodotti tal-UE għal 

 

Projbizzjonijiet u Restrizzjonijiet (P &R)

L-awtoritajiet doganali u awtoritajiet oħra jwettqu kontrolli fil-fruntieri tal-Unjoni biex jinfurzaw dawn il-ħafna rekwiżiti differenti skont il-politiki settorjali, li huma magħrufa bħala “projbizzjonijiet u restrizzjonijiet” (P &R’). Issib aktar informazzjoni dwar P &R, inkluża “Lista Integrata tal-UE P &R” magħhom kollha, fl-indirizz li ġej Projbizzjonijiet u Restrizzjonijiet (europa.eu)

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr