Il-prodotti kimiċi

Din il-paġna sservi bħala dokument ta’ referenza biss għar-rekwiżiti tal-prodotti fl-UE kollha. Jistgħu japplikaw rekwiżiti żejda skont il-pajjiż tal-UE tad-destinazzjoni. Jekk jogħġbok irreferi għall-Assistent Kummerċ Tiegħi għad-dettalji kollha.

Jekk jogħġbok kun af li f’din il-paġna, hija pprovduta deskrizzjoni ġenerali ta’ kull intestatura fil-lingwi kollha tal-UE. Madankollu, id-dettalji huma disponibbli biss bl-Ingliż.

Kontroll tal-kummerċ f’sustanzi kimiċi perikolużi

L-importazzjonijiet ta’ ċerti kimiċi perikolużi (pestiċidi u kimiċi industrijali) huma pprojbiti jew ristretti severament u soġġetti għal miżuri ta’ kontroll ibbażati fuq il-proċedura tal-Konvenzjoni ta’ Rotterdam dwar il-proċedura ta’ Kunsens Infurmat minn Qabel (PIC).

 

Kontroll tal-kummerċ tal-merkurju

L-importazzjonijiet tal-merkurju metalliku u ta’ ċerti taħlitiet tal-merkurju huma pprojbiti jew ristretti ħafna, sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent.

 

Kontroll ta’ pollutanti organiċi persistenti

Sabiex jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes (POPs) u l-Protokoll għall-Konvenzjoni reġjonali tal-UNECE dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza Twila, l-importazzjonijiet ta’ POPs huma pprojbiti jew ristretti separatament.

 

Rekwiżiti tal-kummerċjalizzazzjoni għall-fertilizzanti

Ċerti fertilizzanti minerali għandhom jikkonformaw mal-ħtiġiet tekniċi riferuti għan-nominazzjoni, klassifikazzjoni u komposizzjoni; l-ittikkettar u l-ippakkjar; valutazzjoni tal-konformità u traċċabbiltà.

 

Rekwiżiti ta’ kummerċjalizzazzjoni għal deterġenti

Id-deterġenti għandhom jikkonformaw ma’ dispożizzjonijiet speċifiċi mfassla biex jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni ambjentali u saħħa tal-bniedem (limitazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni bbażati fuq il-bijodegradabbiltà, tikkettar u informazzjoni obbligatorja dwar il-prodotti, miżuri ta’ kontroll u ta’ salvagwardja)

 

Rekwiżiti tal-kummerċjalizzazzjoni għas-sustanzi kimiċi

Il-prodotti kimiċi jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-kummerċjalizzazzjoni mfassla biex jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.

 

Ir-rekwiżiti tal-kummerċjalizzazzjoni għall-pestiċidi u l-bijoċidi

Il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, il-prodotti bijoċidali u s-sustanzi attivi tagħhom għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-kummerċjalizzazzjoni biex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-petrol, għall-karburanti tad-diżil, għaż-żejt tal-gass u għaż-żejt tal-fjuwil tqil

Petrol bla ċomb u fjuwil tad-diżil imqiegħda fis-suq fl-UE jridu jikkonformaw ma’ ċerti speċifikazzjonijiet ta’ kwalità u ambjentali sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet li jniġġsu minn vetturi bil-mutur. Iż-żejt tal-gass u ż-żejt tal-fjuwil tqil huma soġġetti għal restrizzjonijiet ta’ kontenut ta’ kubrit.

 

Restrizzjoni fuq l-użu ta’ ċerti sustanzi kimiċi fi prodotti tal-ġojjellerija

 

Restrizzjoni fuq l-użu ta’ ċerti sustanzi kimiċi fi prodotti tat-tessuti u tal-ġilda

 

Restrizzjoni fuq l-użu ta’ ċerti sustanzi kimiċi fil-ġugarelli

 

Kontroll tal-prekursuri tad-droga

Importazzjonijiet ta’ ċerti sustanzi kimiċi li jistgħu jintużaw b’mod illeċitu fil-manifattura ta’ drogi huma soġġetti għal rekwiżiti ta’ kontroll, jiġifieri l-liċenzjar u/jew ir-reġistrazzjoni ta’ operaturi, il-ħatra ta’ uffiċjal responsabbli, il-provvista ta’ dokumentazzjoni dwar l-importazzjoni ta’ informazzjoni u awtorizzazzjoni ta’ importazzjoni.

 
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr