Táirgí cógaisíochta agus cosmaideacha

Níl sa leathanach seo ach doiciméad tagartha do cheanglais uile-Aontais maidir le táirgí. D’fhéadfadh riachtanais bhreise a bheith i bhfeidhm ag brath ar an tír is ceann scríbe san Aontas. Féach ar mo Chúntóir Trádála chun na sonraí iomlána a fháil.

Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcuirtear cur síos ginearálta ar gach ceannteideal ar fáil ar an leathanach seo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Mar sin féin, is i mBéarla amháin atá na sonraí ar fáil.

Ceanglais allmhairithe agus mhargaíochta le haghaidh táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine

Ní mór do chógais cloí leis na coinníollacha éigeantacha dá dtagraítear d’údarú allmhairithe agus margaíochta, lipéadú agus faireachas cógas.

 

Ceanglais allmhairiúcháin agus mhargaíochta le haghaidh táirgí íocshláinte tréidliachta

Ní mór do chógais le haghaidh úsáid tréidliachta coinníollacha áirithe a chomhlíonadh a bhaineann le hallmhairiú agus údarú margaíochta, lipéadú agus faireachas cógas.

 

Ceanglais allmhairiúcháin le haghaidh substaintí gníomhacha míochaine

Ní féidir ach le hoibreoirí údaraithe cláraithe sa Bhallstát allmhairíochta substaintí gníomhacha a bheartaítear a úsáid mar amhábhair chun táirgí íocshláinte a mhonarú a allmhairiú.

 

Ceanglais allmhairithe agus mhargaíochta le haghaidh táirgí cosmaideacha

Tá táirgí cosmaideacha faoi réir a gcomhdhéanaimh, a bpacáistithe, a lipéadaithe, agus faoi réir ceanglas faisnéise chun iad a chur ar an margadh.

 
Roinn an leathanach seo: