Táirgí cógaisíochta agus táirgí cosmaideacha

Is doiciméad tagartha é an leathanach seo do cheanglais táirgí uile-AE amháin. D’fhéadfadh ceanglais bhreise a bheith i bhfeidhm ag brath ar an mBallstát is ceann scríbe. Féach ar Mo Chúntóir Trádála chun na sonraí go léir a fháil.

Tabhair do d’aire go bhfuil cur síos ginearálta ar gach ceannteideal ar an leathanach seo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Mar sin féin, is i mBéarla amháin atá na sonraí ar fáil.

Ceanglais allmhairiúcháin agus margaíochta maidir le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine

Ní mór do chógais coinníollacha éigeantacha dá dtagraítear don údarú allmhairithe agus margaíochta, don lipéadú agus don chógas-aireachas a chomhlíonadh.

 

Ceanglais allmhairiúcháin agus margaíochta maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta

Ní mór do chógais le haghaidh úsáide tréidliachta coinníollacha áirithe a chomhlíonadh a bhaineann le húdarú allmhairithe agus margaíochta, lipéadú agus faireachas cógas.

 

Ceanglais allmhairiúcháin le haghaidh substaintí gníomhacha míochaine

Ní fhéadfaidh ach oibreoirí údaraithe cláraithe substaintí gníomhacha atá beartaithe lena n-úsáid mar amhábhair i monarú táirgí íocshláinte a allmhairiú sa Bhallstát allmhairithe.

 

Ceanglais maidir le hallmhairiú agus le margaíocht táirgí cosmaideacha

Tá táirgí cosmaideacha faoi réir ceanglas maidir le comhdhéanamh, pacáistiú, lipéadú agus faisnéis chun iad a chur ar an margadh.

 
Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa