Övriga certifieringar

Denna sida tjänar som referensdokument endast för EU-omfattande produktkrav. Ytterligare krav kan gälla beroende på det mottagande EU-landet. Se min handelsassistent för fullständiga uppgifter.

Observera att på den här sidan finns en allmän beskrivning av varje rubrik på alla EU-språk. Uppgifterna finns dock bara på engelska.

Importbegränsningar för rådiamanter (Kimberleyprocessen)

Kimberleyprocessens certifieringssystem syftar till att förhindra att handeln med diamanter finansieras genom finansiering av väpnade konflikter, rebellrörelser och olaglig vapenhandel. Import av rådiamanter omfattas av ett system med certifiering och kontroll.

 

Förbud mot import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls

Det är förbjudet att släppa ut på marknaden och att importera eller exportera päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls.

 
Dela sidan:

Genvägar