Anden certificering

Denne side er kun et referencedokument for produktkravene for hele EU. Der kan gælde ekstra krav, afhængigt af hvilket EU-land der er tale om. Der henvises til "My Trade Assistent" for alle detaljer.

Vær opmærksom på, at der på denne side gives en generel beskrivelse af hvert udgiftsområde på alle EU-sprog. Oplysningerne findes dog kun på engelsk.

Importrestriktioner for uslebne diamanter (Kimberley-ordningen)

Kimberleyprocessens certificeringsordning skal forhindre handel med diamanter fra finansiering af væbnede konflikter, oprørsbevægelsers aktiviteter og ulovlig våbenhandel. Import af uslebne diamanter er underlagt et system for certificering og kontrol.

 

Forbud mod import af skind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne skind indgår

Markedsføring og import til eller eksport fra EU af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår, er forbudt.

 
Del denne side:

Genveje