Zāles un kosmētikas līdzekļi

Šī lapa kalpo kā atsauces dokuments tikai ES mēroga ražojumu prasībām. Atkarībā no galamērķa ES valsts var piemērot papildu prasības. Sīkāku informāciju sk. sadaļā Mans tirdzniecības asistents.

Ņemiet vērā, ka šajā lapā katra virsraksta vispārīgs apraksts ir sniegts visās ES valodās. Tomēr sīkāka informācija ir pieejama tikai angļu valodā.

Cilvēkiem paredzēto zāļu importa un tirdzniecības prasības

Zālēm jāatbilst obligātajiem nosacījumiem, kas attiecas uz importa un tirdzniecības atļaujām, marķēšanu un farmakovigilanci.

 

Veterināro zāļu importa un tirdzniecības prasības

Veterinārajām zālēm jāatbilst konkrētiem nosacījumiem, kas saistīti ar importa un tirdzniecības atļauju, marķēšanu un farmakovigilanci.

 

Zāļu aktīvo vielu importa prasības

Aktīvās vielas, ko paredzēts izmantot par izejvielām zāļu ražošanā, var importēt tikai reģistrēti pilnvaroti uzņēmēji importētājā dalībvalstī.

 

Kosmētikas līdzekļu importa un tirdzniecības prasības

Lai kosmētikas līdzekļus varētu laist tirgū, uz tiem attiecas sastāva, iepakojuma, marķējuma un informācijas prasības.

 
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites