Farmaceitiskie un kosmētikas līdzekļi

Šī lapa kalpo kā atsauces dokuments tikai attiecībā uz ES mēroga prasībām par ražojumiem. Atkarībā no galamērķa ES valsts var piemērot papildu prasības. Sīkāku informāciju skatīt manā tirdzniecības asistentā.

Ņemiet vērā, ka šajā lapā katras pozīcijas vispārīgs apraksts ir sniegts visās ES valodās. Tomēr sīkāka informācija ir pieejama tikai angļu valodā.

Cilvēkiem paredzēto zāļu importa un tirdzniecības prasības

Zālēm jāatbilst obligātajiem nosacījumiem, kas attiecas uz importa un tirdzniecības atļaujām, marķējumu un zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzību.

 

Veterināro zāļu importa un tirdzniecības prasības

Veterinārajām zālēm jāatbilst konkrētiem nosacījumiem, kas saistīti ar importa un tirdzniecības atļaujām, marķēšanu un zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzību.

 

Prasības attiecībā uz ārstniecisko aktīvo vielu importu

Aktīvās vielas, ko paredzēts izmantot kā izejvielas zāļu ražošanā, var importēt tikai reģistrēti pilnvaroti uzņēmēji importētājā dalībvalstī.

 

Kosmētikas līdzekļu importa un tirdzniecības prasības

Lai kosmētikas līdzekļus varētu laist tirgū, uz tiem attiecas prasības par to sastāvu, iepakojumu, marķējumu un informāciju.

 
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites