Andere certificeringen

Deze pagina fungeert alleen als referentiedocument voor EU-brede productvereisten. De extra voorschriften kunnen van toepassing zijn naargelang van het land van bestemming in de EU. Voor nadere gegevens kunt u contact opnemen met mijn medewerker in het kader van Mijn Trade.

Let op: op deze pagina vindt u een algemene beschrijving van elke rubriek in alle EU-talen. De details zijn echter alleen in het Engels beschikbaar.

Beperkingen op de invoer van ruwe diamant (Kimberley Scheme)

De Kimberleyprocescertificering (KP) heeft tot doel te voorkomen dat diamanten worden gefinancierd door gewapende conflicten, activiteiten van rebellenbewegingen en illegale handel in wapens. De invoer van ruwe diamanten is onderworpen aan een systeem van certificering en controles.

 

Verbod op de invoer van bont en producten van katten- en hondenbont die dergelijk bont bevatten

Het in de handel brengen, de invoer in en de uitvoer uit de EU van katten- en hondenbont en van producten die dergelijk bont bevatten, zijn verboden

 
Deze pagina delen:

Snelle links