Iné osvedčenia

Táto stránka slúži ako referenčný dokument len pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. Dodatočné požiadavky sa môžu uplatňovať v závislosti od cieľovej krajiny EÚ. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Môj asistent.

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky poskytnutý vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobné informácie sú však k dispozícii len v anglickom jazyku.

Dovozné obmedzenia pre neopracované diamanty (Kimberleyský systém)

Cieľom certifikačnej schémy Kimberleyského procesu (KP) je zabrániť obchodu s diamantmi z financovania ozbrojených konfliktov, činností povstaleckých hnutí a nedovoleného obchodovania so zbraňami. Dovoz neopracovaných diamantov podlieha systému certifikácie a kontrol.

 

Zákaz dovozu kožušín z mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu

Uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh a ich dovoz do EÚ alebo vývoz z EÚ

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy