Iná certifikácia

Táto stránka slúži ako referenčný dokument len pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. V závislosti od cieľovej krajiny EÚ sa môžu uplatňovať dodatočné požiadavky. Podrobné informácie nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky uvedený vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobnosti sú však k dispozícii len v angličtine.

Obmedzenia dovozu neopracovaných diamantov (Kimberleyský systém)

Cieľom certifikačnej schémy Kimberleyského procesu (KP) je zabrániť tomu, aby obchod s diamantmi financoval ozbrojené konflikty, činnosti povstaleckých hnutí a nedovolené obchodovanie so zbraňami. Dovoz neopracovaných diamantov podlieha systému certifikácie a kontroly.

 

Zákaz dovozu kožušín mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu

Uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh a ich dovoz do EÚ a vývoz z nej sú zakázané.

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy