Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Sadzby

Tarifa je daň z dovozu alebo vývozu tovaru medzi krajinami.

Clá sú formou regulácie zahraničného obchodu a politikou, ktorá zdaňuje zahraničné výrobky s cieľom podporiť alebo chrániť domáci priemysel.

Tarify sú špecifické

Popri dovozných a vývozných kvótach patria clá medzi najpoužívanejšie nástroje na ochranu vnútroštátnej výroby pred nekalou hospodárskou súťažou.

Viac informácií o rôznych typoch tarifných opatrení v tomto oddiele

Share this page:

Rýchle odkazy