Záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Ak by ste chceli vopred právnu istotu, že na váš tovar uplatňujete správne zatriedenie, môžete požiadať o rozhodnutie o záväzných informáciách o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ).

Záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru sa týkajú právneho rozhodnutia colných orgánov o zatriedení vášho výrobku. Je to

  • vydávaný pre konkrétny tovar
  • poskytuje istotu v súvislosti s klasifikáciou vášho výrobku
  • platí tri roky
  • je pre vás a každú colnú správu v EÚ záväzný

 

Ak chcete získať záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, postupujte tu.

Po získaní záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru ju musíte uplatniť na colné režimy pri vývoze alebo dovoze tovaru.

Takisto si musíte pamätať, aby ste ho deklarovali vo vašej colnej správe.

Viac informácií o colných postupoch pri dovoze a vývoze nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy