Unilaterala handelsordningar

Exporterar eller importerar du från ett utvecklingsland till ett utvecklat land? Dina varor kan ha lägre eller inga tullar tack vare ett ensidigt handelsavtal.

Vad är ett ensidigt handelsavtal?

Ensidiga handelsavtal är ensidiga, icke-ömsesidiga handelsförmåner som industriländerna beviljar utvecklingsländer, i syfte att hjälpa dem att öka exporten och stimulera den ekonomiska utvecklingen.

De är avsedda att

  • främja export och ekonomisk utveckling i förmånsländerna
  • stödja deras insatser för att minska fattigdomen, främja goda styrelseformer och stödja hållbar utveckling
  • uppmuntra efterlevnad av internationella normer på områdena mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och miljöskydd.

 

Vad betyder det för dig?

  • inom ramen för förmånsordningar kan du exportera/importera från ett utvecklingsland till ett utvecklat land genom att betala lägre eller inga tullar alls.
  • dina varor måste anses ha sitt ursprung i förmånslandet enligt de ursprungsregler som fastställs i det särskilda förmånssystemet.
  • produkttäckningen, ländernas täckning och särskilda regler varierar kraftigt från ett avtal/system till ett annat.

Villkorlighet

Ensidiga handelsavtal är ofta beroende av utvecklingen på områdena mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och gott styre i mottagarländerna. Om det förekommer allvarliga och systematiska kränkningar kan det tillhandahållande landet dra tillbaka denna förmån tills situationen förbättras tillräckligt.

Tillhandahållande länder

Leverantörer av förmånshandelsavtal omfattar följande: EU, Armenien, Australien, Kanada, Chile, Kina, Island, Indien, Japan, Kazakstan, Sydkorea, Kirgizistan, Montenegro, Marocko, Nya Zeeland, Norge, Ryssland, Schweiz, Taiwan, Tadzjikistan, Thailand, Türkiye och USA.

Härhittar du en förteckning över förmånshandelsordningar i världen

Dela sidan:

Genvägar