Unilaterala handelsordningar

Exporterar du eller importerar du från ett utvecklingsland till ett utvecklat land? Dina varor kan komma att omfattas av lägre eller inga tullar tack vare ett ensidigt handelsavtal.

Vad är ett ensidigt handelsavtal?

Ensidiga handelsavtal är ensidiga, ensidiga handelsförmåner som industriländerna beviljar utvecklingsländer, med målet att hjälpa dem att öka exporten och stimulera den ekonomiska utvecklingen.

De är avsedda att

  • främja export och ekonomisk utveckling i mottagarländerna
  • bistå deras insatser för att minska fattigdomen, främja god samhällsstyrning och stödja hållbar utveckling.
  • uppmuntra efterlevnad av internationella normer på områdena mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och miljöskydd.

 

Vad betyder det för dig?

  • inom ramen för förmånsordningar kan du exportera/importera från ett utvecklingsland till ett utvecklat land genom att betala mindre eller ingen tull alls.
  • dina varor måste anses ha ursprung i förmånslandet i enlighet med ursprungsreglerna i det särskilda förmånssystemet.
  • produktomfattning, landstäckning och särskilda regler varierar kraftigt från ett avtal/system till ett annat.

Villkorlighet

Ensidiga handelsavtal är ofta beroende av utvecklingen på områdena mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och god samhällsstyrning i mottagarländerna. Om det förekommer allvarliga och systematiska överträdelser kan det tillhandahållande landet dra in denna förmån tills situationen förbättras tillräckligt.

Tillhandahållande länder

Leverantörer av förmånshandelsavtal omfattar följande: EU, Armenien, Australien, Chile, Kina, Island, Indien, Japan, Kazakstan, Sydkorea, Montenegro, Marocko, Nya Zeeland, Norge, Ryssland, Schweiz, Taiwan, Tadzjikistan, Thailand, Turkiet och USA.

Hitta en förteckning över förmånsordningar på handelsområdet i världen

Dela sidan:

Genvägar