Enostranski trgovinski režimi

Ali izvažate ali uvažate iz države v razvoju v razvito državo? Zaradi enostranskega trgovinskega sporazuma bi za vaše blago lahko veljale znižane tarife ali pa jih sploh ne bi bilo.

Kaj je enostranski trgovinski sporazum?

Enostranski trgovinski sporazumi so enostranski, nevzajemni trgovinski preferenciali, ki jih razvite države odobrijo državam v razvoju, da bi jim pomagale povečati izvoz in spodbuditi gospodarski razvoj.

Njihov namen je:

  • spodbujanje izvoza in gospodarskega razvoja v državah upravičenkah
  • pomoč pri njihovih prizadevanjih za zmanjšanje revščine, spodbujanje dobrega upravljanja in podpiranje trajnostnega razvoja
  • spodbujanje skladnosti z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic, pravic delavcev in varstva okolja

 

Kakšne bodo koristi za uporabnike?

  • v skladu s preferencialnimi shemami lahko izvozite/uvozite iz države v razvoju v razvito državo tako, da plačate nižje dajatve ali sploh ne.
  • blago se mora šteti za blago s poreklom iz države upravičenke v skladu s pravili o poreklu, določenimi v posebni shemi preferencialov.
  • seznam proizvodov, zajetje po državah in posebna pravila se zelo razlikujejo od enega sporazuma/sheme do drugega

Pogojnost

Enostranski trgovinski sporazumi so pogosto odvisni od razvoja na področju človekovih pravic, trajnostnega razvoja in dobrega upravljanja v državah upravičenkah. Če pride do resnih in sistematičnih kršitev, lahko država, ki zagotovi pomoč, to ugodnost ukine, dokler se stanje ne izboljša v zadostni meri.

Države pošiljateljice

Izvajalci preferencialnih trgovinskih sporazumov vključujejo: EU, Armenija, Avstralija, Kanada, Čile, Kitajska, Islandija, Indija, Japonska, Kazahstan, Južna Koreja, Kirgiška republika, Črna gora, Maroko, Nova Zelandija, Norveška, Rusija, Švica, Tajvan, Tadžikistan, Tajska, Turčija in ZDA.

Seznam preferencialnih trgovinskih režimov po svetu

Deli to stran:

Hitre povezave