Verejné obstarávanie

má podrobné pravidlá, ako by sa malo verejné obstarávanie vykonávať. Existujú aj rôzne medzinárodné, regionálne a dvojstranné pravidlá a usmernenia.

Aké sú pravidlá na trhu EÚ?

Všetky postupy verejného obstarávania v EÚ sa vykonávajú na základe vnútroštátnych pravidiel. V prípade zákaziek s vyššou hodnotou vychádzajú tieto pravidlá zo všeobecných pravidiel EÚ v oblasti verejného obstarávania.

S cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre podniky v celej Európe sa v právnych predpisoch EÚ stanovujú minimálne harmonizované pravidlá verejného obstarávania. Týmito pravidlami sa upravuje spôsob, akým verejné orgány a niektorí poskytovatelia verejných služieb nakupujú tovar, práce a služby.

 V rámci súťažného konania existujú rôzne typy postupov verejného obstarávania.

 Hraničné hodnoty — prahové hodnoty — ktoré sa označujú v prípade, keď sa uplatňujú pravidlá EÚ, závisia od predmetu kúpy a od toho, kto uskutočňuje nákup. Tieto prahové hodnoty sa pravidelne revidujú.

Podrobné prahové hodnoty pre verejné obstarávanie si môžete overiť.

 V prípade ponúk s nižšou hodnotou sa uplatňujú len vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania, ale mali by sa dodržiavať všeobecné zásady EÚ týkajúce sa transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

 Právne predpisy EÚ v oblasti verejného obstarávania nájdete tu.

 Ako sa uchádzať o verejné súťaže v EÚ?

  • Príležitosti na predkladanie ponúk sú uverejnené na portáli Tenders Electronic Daily (TED)
  • súťažné podklady musia byť prístupné elektronicky a odkaz musí byť uvedený v oznámeniach TED.
  • spoločnosti musia predkladať ponuky elektronicky
  • obstarávateľské agentúry musia akceptovať elektronické faktúry (s určitými výnimkami pre orgány na nižšej ako ústrednej úrovni).

Viac podrobností  

Trhy verejného obstarávania v zahraničí

Informácie o verejných zákazkách mimo EÚ.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy