Version: 1.8.0.2 (2021-06-23 08:03) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Publiskais iepirkums

ESir sīki izstrādāti noteikumi par to, kā būtu jāveic publiskais iepirkums. Pastāv arī dažādi starptautiski, reģionāli un divpusēji noteikumi un pamatnostādnes.

Kādi ir noteikumi ES tirgū?

Eiropas Savienībā visas publiskā iepirkuma procedūras īsteno, pamatojoties uz valsts noteikumiem. Līgumiem par lielām summām šie valsts noteikumi pamatojas uz vispārīgiem ES publiskā iepirkuma noteikumiem.

Lai radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem visā Eiropā, ES tiesību aktos ir noteikti minimālie saskaņotie publiskā iepirkuma noteikumi. Šie noteikumi reglamentē to, kā valsts iestādes un daži sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji pērk preces, būvdarbus un pakalpojumus.

Šādos konkursos ir iespējami dažādi publiskā iepirkuma procedūru veidi.

Vērtības ierobežojumi — sliekšņi —, kad tiek izmantoti ES noteikumi, ir atkarīgi no pirkuma priekšmeta un no tā, kas veic pirkumu. Šīs robežvērtības tiek regulāri pārskatītas.

Varat pārbaudīt detalizētus publiskā iepirkuma sliekšņus.

Attiecībā uz zemākas vērtības piedāvājumiem piemēro tikai valsts publiskā iepirkuma noteikumus, bet būtu jāievēro vispārējie ES pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principi.

ES tiesību akti publiskā iepirkuma jomā atrodami šeit.

Kā piedalīties publiskā iepirkuma konkursos ES?

  • Konkursa iespējas tiek publicētas “Tenders Electronic Daily” (TED)
  • iepirkuma procedūras dokumentiem jābūt pieejamiem elektroniski, un saitei jābūt iekļautai TED paziņojumos.
  • uzņēmumiem piedāvājumi jāiesniedz elektroniski
  • iepirkuma aģentūrām jāpieņem elektroniskie rēķini (ar dažiem izņēmumiem attiecībā uz pārvaldes iestāžu padotībā esošām iestādēm).

Rādīt sīkāku informāciju

Publiskā iepirkuma tirgi ārvalstīs

Lai gan ES publiskā iepirkuma tirgus ir viena no attīstītākajām un atvērtākajām sistēmām pasaulē, ārpus ES situācija bieži vien ir ļoti atšķirīga.

ES uzņēmumiem ne vienmēr ir vienlīdzīga piekļuve ārvalstu publiskā iepirkuma tirgiem, jo daudzas valstis nevēlas atvērt savus publiskā iepirkuma tirgus starptautiskai konkurencei.

Vairākos tirdzniecības nolīgumos ES ir piekritusi publiskā iepirkuma noteikumiem ar citām valstīm.

Šādos gadījumos ES un tās tirdzniecības partneri piedāvā viena otrai piekļuvi konkrētu valsts iestāžu un struktūru veiktajam iepirkumam attiecībā uz konkrētām precēm un pakalpojumiem, lai veicinātu atvērtākus un līdzsvarotākus starptautiskos tirgus.

Tas nozīmē, ka abu pušu uzņēmumi var konkurēt par publiskā iepirkuma līgumiem nolīgumā norādītajās jomās.

 

ES ir noslēgusi tirdzniecības nolīgumus ar publiskā iepirkuma sadaļām ar:

Kanāda, Japāna, Centrālamerika, Čīle, Kolumbija, Irāka, Koreja, Meksika, Peru, Mercosur, Ukraina, Singapūra

Šie tirdzniecības nolīgumi ietver noteikumus par preču, būvdarbu un pakalpojumu līgumu slēgšanu un uzskaita konkrētas iepirkuma iespējas, kas ir pieejamas abu pušu uzņēmumiem.

Daži no šiem nolīgumiem ir balstīti uz PTO Nolīgumu par valsts iepirkumu (GPA).

Informāciju par šiem nolīgumiem varat atrast sadaļā “Tirgi”.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites