Publiskais iepirkums

ESir sīki izstrādāti noteikumi par to, kā būtu jāveic publiskais iepirkums. Pastāv arī dažādi starptautiski, reģionāli un divpusēji noteikumi un pamatnostādnes.

Kādi ir noteikumi ES tirgū?

Eiropas Savienībā visas publiskā iepirkuma procedūras īsteno, pamatojoties uz valsts noteikumiem. Līgumiem par lielām summām šie valsts noteikumi pamatojas uz vispārīgiem ES publiskā iepirkuma noteikumiem.

Lai radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem visā Eiropā, ES tiesību aktos ir noteikti minimālie saskaņotie publiskā iepirkuma noteikumi. Šie noteikumi reglamentē to, kā publiskas iestādes un dažu veidu sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumi iepērk preces, būvdarbus un pakalpojumus.

 Šādos konkursos ir iespējami dažādi publiskā iepirkuma procedūru veidi.

 Robežvērtības – robežvērtības — šī zīme, kad tiek izmantoti Savienības noteikumi, ir atkarīga no pirkuma priekšmeta un pircēja. Šīs robežvērtības tiek regulāri pārskatītas.

Varat pārbaudīt detalizētus publiskā iepirkuma sliekšņus.

 Zemākas vērtības konkursos piemēro tikai valsts publiskā iepirkuma noteikumus, bet būtu jāievēro vispārējie ES pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principi.

 ES tiesību akti iepirkuma jomā atrodami šeit.

 Kā piedalīties publiskā iepirkuma konkursos Eiropas Savienībā?

  • Konkursa iespējas ir publicētas Tenders Electronic Daily (TED)
  • iepirkuma procedūras dokumentiem jābūt pieejamiem elektroniski, un TED paziņojumos jāiekļauj saite
  • uzņēmumiem piedāvājumi jāiesniedz elektroniski
  • iepirkuma aģentūrām jāpieņem elektroniskie rēķini (ar dažiem izņēmumiem attiecībā uz centrālās pārvaldes iestāžu padotībā esošām iestādēm).

Plašāka informācija  

Publiskā iepirkuma tirgi ārvalstīs

Uzzināt vairāk par valdības līgumiem ārpus ES.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites