Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Soláthar poiblí

Tá rialacha mionsonraithe ag an AE maidir leis an gcaoi ar cheart soláthar poiblí a dhéanamh. Tá rialacha agus treoirlínte éagsúla idirnáisiúnta, réigiúnacha agus déthaobhacha ann freisin.

Cad iad na rialacha atá i margadh an Aontais Eorpaigh?

Is ar bhonn rialacha náisiúnta a dhéantar gach nós imeachta soláthair phoiblí san AE. I gcás conarthaí ar luach níos airde, tá na rialacha sin bunaithe ar rialacha ginearálta soláthair phoiblí an AE.

Chun cothrom iomaíochta a chruthú do ghnólachtaí ar fud na hEorpa, leagtar amach i ndlí an Aontais rialacha íosta comhchuibhithe maidir le soláthar poiblí. Rialaíonn na rialacha seo an tslí a gceannaíonn údaráis phoiblí agus oibreoirí fóntais phoiblí áirithe earraí, oibreacha agus seirbhísí.

Laistigh de thairiscintí iomaíocha tá cineálacha éagsúla nósanna imeachta soláthair phoiblí ann.

Braitheann na teorainneacha luacha — tairseacha — an marc sin nuair a úsáidtear rialacha an AE ar ábhar an cheannaigh, agus cé atá ag déanamh an cheannaigh. Déantar athbhreithniú rialta ar na tairseacha sin.

Is féidir na tairseacha soláthair phoiblí mionsonraithe a sheiceáil.

I gcás tairiscintí ar luach níos ísle, níl feidhm ach ag rialacha náisiúnta soláthair phoiblí ach ba cheart prionsabail ghinearálta trédhearcachta agus na córa comhionainne a urramú.

Faigh reachtaíocht an AE maidir le soláthar anseo.

Conas tairiscintí a chur isteach ar thairiscintí poiblí san Aontas Eorpach?

  • Foilsítear deiseanna tairisceana ar Tenders Electronic Daily (TED)
  • ní mór rochtain leictreonach a bheith ar dhoiciméid soláthair agus ní mór nasc a chur san áireamh i bhfógraí TED.
  • ní mór do chuideachtaí tairiscintí a chur isteach go leictreonach
  • ní mór do ghníomhaireachtaí soláthair glacadh le sonraisc leictreonacha (cé is moite de roinnt eisceachtaí i gcás na n-údarás fo-lárnach)

Tuilleadh sonraí

Margaí soláthair phoiblí thar lear

Cé go bhfuil margadh soláthair phoiblí an AE ar cheann de na córais is forbartha agus is oscailte ar domhan, is minic a bhíonn an cás an-difriúil lasmuigh den AE.

Ní i gcónaí a bhíonn an rochtain chéanna ag gnólachtaí an AE ar mhargaí soláthair phoiblí choigríche mar bíonn drogall ar go leor tíortha a margaí soláthair phoiblí a oscailt d’iomaíocht idirnáisiúnta.

I roinnt comhaontuithe trádála dá chuid, tá rialacha soláthair phoiblí comhaontaithe ag an Aontas le tíortha eile.

Sna cásanna sin, tugann an tAontas agus a chomhpháirtithe trádála rochtain dá chéile ar sholáthar d’údaráis phoiblí agus do chomhlachtaí poiblí áirithe d’earraí agus do sheirbhísí áirithe chun margaí idirnáisiúnta níos oscailte agus níos cothroime a spreagadh.

Ciallaíonn sé sin gur féidir le cuideachtaí ó cheachtar den dá thaobh dul in iomaíocht le haghaidh conarthaí poiblí sna réimsí atá sonraithe sa chomhaontú.

 

Tá comhaontuithe trádála ag an Aontas Eorpach le caibidlí maidir le soláthar poiblí:

Ceanada, an tSeapáin, Meiriceá Láir, an tSile, an Cholóim, an Iaráic, an Chóiré, Meicsiceo, Peiriú, Mercosur, an Úcráin, Singeapór

Cumhdaíonn na comhaontuithe trádála sin na rialacha maidir le hearraí, oibreacha agus seirbhísí a chonrú, agus liostaítear iontu na deiseanna soláthair sonracha atá ar fáil do ghnólachtaí ón dá thaobh.

Tá cuid de na comhaontuithe sin bunaithe ar Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Soláthar Rialtais (GPA).

Tá eolas faoi na comhaontuithe sin le fáil sa rannán Margaí.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa