Soláthar poiblí

Tá rialacha mionsonraithe ag an AE maidir leis an gcaoi ar cheart soláthar poiblí a dhéanamh. Tá rialacha agus treoirlínte éagsúla idirnáisiúnta, réigiúnacha agus déthaobhacha ann freisin.

Cad iad na rialacha atá i margadh an Aontais Eorpaigh?

Is ar bhonn rialacha náisiúnta a dhéantar gach nós imeachta soláthair phoiblí san AE. I gcás conarthaí ar luach níos airde, tá na rialacha sin bunaithe ar rialacha ginearálta soláthair phoiblí an AE.

Chun cothrom iomaíochta a chruthú do ghnólachtaí ar fud na hEorpa, leagtar amach i ndlí an Aontais rialacha íosta comhchuibhithe maidir le soláthar poiblí. Rialaíonn na rialacha seo an tslí a gceannaíonn údaráis phoiblí agus oibreoirí fóntais phoiblí áirithe earraí, oibreacha agus seirbhísí.

 Laistigh de thairiscintí iomaíocha tá cineálacha éagsúla nósanna imeachta soláthair phoiblí ann.

 Braitheann na teorainneacha luacha — tairseacha — an marc sin nuair a úsáidtear rialacha an AE ar ábhar an cheannaigh, agus cé atá ag déanamh an cheannaigh. Déantar athbhreithniú rialta ar na tairseacha sin.

Is féidir na tairseacha soláthair phoiblí mionsonraithe a sheiceáil.

 I gcás tairiscintí ar luach níos ísle, níl feidhm ach ag rialacha náisiúnta soláthair phoiblí ach ba cheart prionsabail ghinearálta trédhearcachta agus na córa comhionainne a urramú.

 Faigh reachtaíocht an AE maidir le soláthar anseo.

 Conas tairiscintí a chur isteach ar thairiscintí poiblí san Aontas Eorpach?

  • Foilsítear deiseanna tairisceana ar Tenders Electronic Daily (TED)
  • ní mór rochtain leictreonach a bheith ar dhoiciméid soláthair agus ní mór nasc a chur san áireamh i bhfógraí TED.
  • ní mór do chuideachtaí tairiscintí a chur isteach go leictreonach
  • ní mór do ghníomhaireachtaí soláthair glacadh le sonraisc leictreonacha (cé is moite de roinnt eisceachtaí i gcás na n-údarás fo-lárnach)

Tuilleadh sonraí  

Margaí soláthair phoiblí thar lear

Léigh faoi chonarthaí rialtais lasmuigh de AE.

Roinn an leathanach seo: